Àrea científica

Institut Marqués està duent a terme una important línia d’investigació sobre els efectes de la música a l’inici de la vida, sobre la influència de la música en el desenvolupament embrionari i fetal.

Hem desenvolupat un projecte d’innovació pioner en el món destinat a millorar la Fecundació in Vitro mitjançant la incorporació de música en totes les incubadores d’embrions. Mitjançant auqest sistema, en els nostres laboratoris els embrions estan exposats les 24 hores del dia a microvibracions musicals. Segons el nostre estudi “Impact of exposure to music during in Vitro culture on embryo development” els òvuls cultivats amb música milloren la seva taxa de fecundació al voltant d’un 5%.

Actualment estudiem com la música pot millorar la taxa d’implantació i reduir la taxa d’avortament mitjançant l’estimulació de l’endometri.

La nostra última investigació, publicada a la revista científica Ultrasound, en la que s’ha convertit en l’article més llegit, es centra en l’estudi de l’estimulació fetal amb música via vaginal. L’assaig clínic, titulat Fetal facial expression in response to intravaginal music emission”, ens ha permès demostrar que els fetus escolten des de la setmana 16 (quan el feto només medeix 11cm) i que responen amb moviments de vocalització únicament quan s’emet música des de la vagina de la mare.

Dr. Alex Garcia-Faura

Director científic Institut Marquès