Diagnòstic Genètic Preimplantacional (DGP)

El Diagnòstic Genàtic Preimplantacional (DGP) és una tècnica que permet analitzar el contingut genètic o cromosòmic dels embrions obtinguts després d’una fecundació In Vitro i transferir a l’úter matern únicament aquells que nom presenten anomalies.

Per realitzar-lo disposem de dues tècniques: arrays-Comparative Genomic Hibridization (array-CGH) y FISH-24.

El DGP beneficia a tres grups de pacients:

Institut Marquès és un centre de referència internacional en DGP amb laboratori de Genètica propi, a on acudeixen pacients de més de 50 països perquè saben que amb aquesta tècnica la seves possibilitats d’embaràs s’incrementen.

consulta el teu cas