La descongelació de les mostres

Amb l’objectiu d’obtenir un augment de la mobilitat, és essencial seguir els protocols recomanats en el procés de descongelació d’Institut Marquès:

  • Després de retirar la vareta al dipòsit de transport i verificar les dades amb l’informe emès per l’Institut Marqués, immediatament es col•loca el pot en un bany d’aigua a 37°C durant 5 minuts.
  • En el cas que el recipient tingui forma de criotubs, s’ha d’afluixar lleugerament la tapa per alliberar pressió.
  • En el cas d’una mostra de semen en formato estàndard, es durà a terme el protocol establert a cada centre (gradients de densitat, de rentat i centrifugat, etc.).
  • En el cas de mostres de IUI sense necessitat de processar, es traslladarà la mostra descongelada al tub estèril i es mantindrà a temperatura ambient fins el moment de la inseminació (es recomana realitzar la inseminació tan aviat com sigui possible després de la descongelació de la mostra). Pels cicles de Fecundació In Vitro, l’Institut Marquès recomana realitzar un rentat de semen abans de la ICSI.