Estimulació mecànica ovàrica per pacients amb menopausa precoç

La disfunció ovàrica i la menopausa precoç afecten a un 1% de les dones en edat fèrtil. La desaparició de la funció hormonal i disminució de la reserva ovàrica limita les possibilitats d’embaràs amb òvuls propis. Per aquest motiu, la majoria d’aquestes pacients recorren a la Fecundació In Vitro amb òvuls de donants per tal de ser mares. Per aquestes dones existeix un mètode experimental basat en l’estimulació mecànica que els permet ser mares amb els seus propis òvuls.

És important conèixer la reserva ovàrica d’una dona, és a dir, la quantitat d’òvuls per cicle que pot desenvolupar en un moment determinat de la seva vida. Per això és necessari realitzar dues proves. Primer, una ecografia transvaginal en els primers dies de cicle amb Recompte de Fol·licles Primordials o Antrals (RFA). Posteriorment, en qualsevol moment del cicle ovàric, es realitza la determinació analítica de la Hormona Antimuleriana (AMH). Un valor anormal de la hormona antimuleriana pot ser una senyal d’insuficiència ovàrica prematura, més coneguda com a disfunció ovàrica precoç. Els valors normals en funció de l’edat pots trobar-los en unes taules el·laborades per Institut Marquès que pots descarregar-te aquí. Altres paràmetres analítics que s’han de tenir en compte són les hormones bassals (FSH, LH i estradiol).

Mètode experimental

rejuvenecimiento ovárico

L’estimulació mecànica de la part més superficial de l’ovari és un mètode experimental per tractar la menopausa precoç. Fins ara s’ha aconseguit que una petita proporció de pacients joves pugui reactivar parcialment la seva funció. Així, s’aconsegueix reactivar la producció hormonal de l’ovari i comptar amb la possibilitat de recuperar òvuls propis davant d’una disfunció ovàrica precoç. Entre les diferents tècniques de rejoveniment ovàric que s’han fet servir en els assajos clínics durant els darrers anys, l’efecte d’estimular la superfície de l’ovari a nivell mecànic sembla oferir els mateixos resultats, sense necessitat d’injectar-ne partícules o substàncies dins.

Aquesta tècnica pot realitzar-se únicament en pacients menors de 40 anys que no tinguin antecedents de tractaments previs que poguessin provocar una reducció de la reserva ovàrica. Les pacients no han d’haver-se sotmès a teràpies o intervencions que poguessin haver afectat a la seva fertilitat. Algunes d’elles són: la quimioteràpia, la radioteràpia pelviana o la cirurgia ovàrica, ja sigui de lesions benignes (endometriosi, quists dermatològics) o lesions tumorals.

Recuperar el major nombre possible d’òvuls

La tècnica d’estimulació mecànica requereix la realització d’una petita intervenció ambulatòria per laparoscòpia. En la intervenció s’estimula mecànicament la capa més superficial dels ovaris per intentar reactivar la seva funció. De manera immediata, s’inicia l’estimulació hormonal. Amb aquest procediment s’intenta recuperar el màxim nombre possible d’òvuls. Sempre es recomana associar el tractament de Fecundació In Vitro al test genètic preimplantacional (PGT).

Gràcies a aquesta tècnica, Institut Marquès, centre mèdic especialitzat en casos d’especial dificultat en ginecologia i reproducció assistida, ofereix a les pacients amb menopausa precoç la possibilitat d’intentar ser mares amb material genètic propi. Aquestes tècniques només han aconseguit èxit en una petita proporció de pacients.