2 dies després de la Fecundació in Vitro

Què s’observa dos dies després de la Fecundació in Vitro?

A les 48 hores de la FIV s’observen els primers embrions. Com passa amb les persones, no existeixen dos embrions iguals: cada embrió té les seves pròpies característiques i en aquest moment ja pot estar dividit en 2, 3, 4 o 5 cèl•lules. Tampoc en un mateix cicle tots els embrions presenten la mateixa qualitat.
Podem considerar que un bon embrió en el segon dia és el que presenta 4 cèl•lules de la mateixa mida, amb percentatges de fragmentació no superiors al 10-15%.