Què és el DGP?

El Diagnòstic Genètic Preimplantacional (DGP) és una tècnica diagnòstica que permet detectar anomalies genètiques a l’ embrió i transferir a l’úter matern els embrions genèticamente normals pels cromosomes estudiats.

A Institut Marquès el DGP es realitza mitjançant la tècnica Next Generation Sequencing (NGS). Aquest és el mètode més innovador que actualment s’aplica en el diagnòstic Genètic d’embrions

Quan es fa el DGP i què implica en un programa de fecundació in vitro (FIV)?

Es recomana realitzar una microinjecció espermàtica (ICSI) per evitar la contaminació genètica masculina i possibles errades de fecundació. La biòpsia es fa a les 72-74h postpunció ecogràfica i els resultats es coneixen el mateix dia.

En què consisteix el DGP?

El DGP comprèn quatre etapes:

Quins nous avantatges s’obtenen amb el DGP?

Millora la taxa d’embaràs i redueix la taxa d’avortaments espontanis i terapèutics. Disminueix el número d’embrions a transferir, i per tant el risc d’embaràs múltiple. Evita la congelació d’embrions i així segueix els criteris de la nova llei de Reproducció Assistida.

En quins pacients té una indicació mèdica el DGP?

Què oferim?

Com ens poden contactar?

Servei de DGP
Tel. 93 285 82 16
dgpi@institutomarques.com