Fecundació In Vitro (FIV)

Qué es la Fecundació In Vitro?

La Fecundació In Vitro (FIV) és una de les tècniques més utilitzades en Reproducció Assistida. Consisteix a fecundar en el laboratori l’ovòcit amb l’espermatozoide i transferir després l’embrió o els embrions resultants a l’úter de la pacient.

El procés de la FIV, per tant, consta de quatre fases: estimulació ovàrica, recuperació (punció) dels ovòcits de la pacient, fecundació al laboratori i transferència a l’úter (transfer).

La Fecundació In Vitro ha avançat moltíssim en els últims anys i avui dia ofereix unes taxes d’embaràs molt altes sempre que es realitzi en un centre dotat al més alt nivell.

El diagnòstic, l’orientació personalitzada de cada cas i la seva coordinació per part de l’equip mèdic resulten claus per a l’èxit del procés. També és fonamental que es desenvolupi en un laboratori equipat amb tecnologia avançada en Biologia Reproductiva, que ens permet obtenir en tot moment els òvuls, espermatozoides i embrions més aptes per donar lloc a un embaràs.

Desplaçant sobre el menú de l’esquerra trobaràs informació pràctica sobre tots els aspectes relacionats amb la FIV, el que cal saber des d’abans de la primera visita fins després del resultat i la prova d’embaràs.

Com es fa la Fecundació In Vitro?

Abans d’iniciar un cicle de FIV és necessari rebre una informació exhaustiva de tot el procés, en el pla mèdic, biològic, legal i psicològic. A més es requereixen unes proves per conèixer a fons les característiques de cada parella, ja que com més s’individualitzen els casos, millors seran els resultats.

La fecundació in vitro és un procés que es desenvolupa per fases; en la primera s’estimulen els ovaris, en la segona es recuperen els ovòcits, en la tercera es fa la inseminació in vitro en laboratori i finalment es transfereixen els embrions a l’úter de la pacient.

La FIV és un tractament dolorós ?

La fecundació in vitro no és un tractament dolorós. De fet la gran majoria de les pacients, quan se’ls pregunta sobre aquesta qüestió, coincideixen que el pitjor és l’ansietat que es produeix al llarg de les diferents fases del cicle, especialment quan els embrions ja s’han dipositat a l’úter i s’espera el resultat. Per això , abans d’iniciar el cicle, les parelles es poden entrevistar amb la psicòloga especialista en aquest tema per preparar-se el millor possible també en aquest aspecte.