IMSI per escollir el millor espermatozou

Escollir els millors espermatozous és clau per l’èxit de Fecundació In Vitro. Al nostre nou laboratori de FIV disposem de la tecnologia IMSI (intra-cytoplasmicmorphologically-selected sperm injection), capaç d’amplificar els espermatozous fins a 16.000 augments per seleccionar els de millor morfologia i posteriorment fecundar l’òvul mitjançant la microinjecció espermàtica (ICSI).

Fins ara per fer la selecció d’espermatozous s’utilitzava el sistema convencional que permetia visualitzar fins a 400 augments.

Amb la tècnica del IMSI el visionat es realitza a un augment vint vegades més gran que en l’ICSI o inseminació convencional, el que permet examinar els espermatozous individualment i de forma detallada, podent descartar aquells que presenten alteracions intracel•lulars com les vacuoles, la presència de les quals està relacionada directament amb alteracions de la cromatina (càrrega genètica de l’espermatozou). D’aquesta manera s’incrementen les taxes de fecundació.

www.institutomarques.comimsi.html

Aquesta nova tècnica està especialment indicada en:

  • Fallades repetides d’implantació després d’ICSI convencional
  • Homes amb Teratozoospermia severa
  • Homes amb resultat patològic en grau lleu en l’estudi fragmentació d’ADN de l’esperma.
  • Esterilitat de causa desconeguda de llarga evolució.