Donació d’òvuls, semen i embrions

Quins principis regeixen la donació de semen i òvuls a Espanya?

La Llei 14/2006, del 14 de maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida estableix que la donació s’ha de realitzar de manera anónima, voluntària, informada i no remunerada.

Segons la legislació, els donants hauran d’estar en plena possessió de les seves capacitats i gaudir d’una bona salut psicofísica.

La donació de gàmetes segueix els principis bàsics d’anonimat i altruisme. Conseqüentment, la pacient no pot escollir ni aportar els seus propis donants, ja que es trencaria el principi de l’anonimat. Únicament en el cas de la tècnica de Recepció d’òvuls de la Parella (ROPA) per parelles homosexuals, la dona pot rebre òvuls de la seva parella.

Com seleccionem els donants de semen?

A Institut Marquès comptem amb el nostre propi Banc de Semen Premium i una àmplia experiència en la selecció de donants. El donant de semen és escollit per l’equip mèdic en base al grup sanguini i a l’RH i a les característiques físiques (color d’ulls, de cabell, de pell, etc …) de la pacient mateixa o de la seva parella, en el cas de tractar-se d’una parella homosexual.

Els donants es sotmeten a una revisió mèdica i analítica molt completa que inclou estudi del cariotip, tests per descartar malalties infeccioses i proves específiques per descartar les mutacions més freqüents en la població europea, causants de la fibrosi quística. També se’ls realitzen anàlisis de sang que es repeteixen cada sis mesos per detectar malalties de transmissió sexual, una història clínica familiar amb la qual es descarten possibles malalties familiars, així com proves per detectar anomalies cromosòmiques en l’ejaculat (FISH en espermatozous i fragmentació de l’ADN) i per detectar les 50 mutacions més freqüents de la fibrosi quística.

A Institut Marquès busquem el/la donant més adequat/ada per a tu.

Com seleccionem les donants d’òvuls?

Segons la llei, les donants femenines han de ser majors de 18 anys fins a un màxim de 35 anys.

Com en el cas dels donants de semen, les donants d’òvuls s’assignen basant-nos en el grup sanguini i l’Rh i en les característiques físiques, intentant que l’aspecte físic de la donant no difereixi amb el de la parella receptora.

Són dones joves i sanes que desitgen ajudar a d’altres dones a ser mares. Es sotmeten a una revisió mèdica, ginecològica i analítica molt completa que inclou proves psicològiques, estudi del cariotip, tests per descartar malalties infeccioses i proves específiques per descartar les mutacions més freqüents en la població europea, causants de fibrosi quística.

És possible fer el tractament amb donants no anònims?

A l’Institut Marquès, com a centre internacional amb seus a diferents països d’Europa, podem oferir dues alternatives a aquells pacients que necessiten una Fecundació In Vitro o una Inseminació Artificial amb donants de semen i / o d’òvuls: utilitzar donants anònims o bé donants no anònims / coneguts per al seu tractament, segons ells mateixos triïn. En el cas dels donants no anònims / coneguts, el tractament es durà a terme a la nostra clínica d’Irlanda (Clane). Més informació aquí.

Matching de personalitat

A Institut Marquès duem a terme el matching entre pacients i donants d’una manera minuciosa i totalment personalitzada: és un metge qui realitza la selecció tenint en compte els trets físics i psicològics d’ambdues parts. Descobreix el nostre nou matching de personalitat