Donació d’òvuls, semen i embrions

 

Quins principis regeixen la donació de semen i òvuls a Espanya?

La Llei 14/2006 relativa a les tècniques de reproducció assistida defineix la donació de gàmetes i embrions com un contracte gratuït, formal i confidencial entre la donant i el centre autoritzat, que ha de ser ratificat per escrit, després d’haver informat als donants dels fins i conseqüències d’aquest acte.

Segons la legislació, els donants hauran d’estar en plena possessió de les seves capacitats i gaudir d’una bona salut psicofísica.

La donació de gàmetes segueix els principis bàsics d’anonimat i altruisme. Conseqüentment, la pacient no pot escollir ni aportar els seus propis donants, ja que es trencaria el principi de l’anonimat. Únicament en el cas de la tècnica de Recepció d’òvuls de la Parella (ROPA) per parelles homosexuals, la dona pot rebre òvuls de la seva parella.

Com seleccionem els donants de semen?

El donant de semen és escollit per l’equip mèdic en base al grup sanguini i a l’RH i a les característiques físiques (color d’ulls, de cabell, de pell, etc …) de la pacient mateixa o de la seva parella, en el cas de tractar-se d’una parella homosexual.

Els donants es sotmeten a una revisió mèdica i analítica molt completa que inclou estudi del cariotip, tests per descartar malalties infeccioses i proves específiques per descartar les mutacions més freqüents en la població europea, causants de la fibrosi quística. També se’ls realitzen anàlisis de sang que es repeteixen cada sis mesos per detectar malalties de transmissió sexual, una història clínica familiar amb la qual es descarten possibles malalties familiars, així com proves per detectar anomalies cromosòmiques en l’ejaculat (FISH en espermatozous i fragmentació de l’ADN) i per detectar les 50 mutacions més freqüents de la fibrosi quística.

Institut Marquès disposa de donants de totes les races i fenotips.

Com seleccionem les donants d’òvuls?

Segons la llei, les donants femenines han de ser majors de 18 anys fins a un màxim de 35 anys.

Com en el cas dels donants de semen, les donants d’òvuls s’assignen basant-nos en el grup sanguini i l’Rh i en les característiques físiques, intentant que l’aspecte físic de la donant no difereixi amb el de la parella receptora.

Institut Marquès disposa de donants de tots els fenotips. Són dones joves i sanes que desitgen ajudar a d’altres dones a ser mares. Es sotmeten a una revisió mèdica, ginecològica i analítica molt completa que inclou proves psicològiques, estudi del cariotip, tests per descartar malalties infeccioses i proves específiques per descartar les mutacions més freqüents en la població europea, causants de fibrosi quística.