Diagnòstic Genètic Preimplantacional (DGP)

El Diagnòstic Genàtic Preimplantacional (DGP) és una tècnica que permet analitzar el contingut genètic o cromosòmic dels embrions obtinguts després d’una fecundació In Vitro i transferir a l’úter matern únicament aquells que nom presenten anomalies.

A Institut Marquès el DGP es realitza mitjançant la tècnica Next Generation Sequencing (NGS). Aquest és el mètode més innovador que actualment s’aplica en el diagnòstic Genètic d’embrions.

El DGP beneficia a tres grups de pacients:

  • Pacients amb problemes d’esterilitat per edat materna superior a 37 anys, avortament de repetició, cicles de Fecundació in Vitro fallits de manera reiterada o per factor masculí.
  • Pacients amb cariotip alterat.
  • Pacients amb malalties genètiques que vulguin tenir fills sense risc que neixi un bebè afectat.

A Institut Marquès som referents internacionals en el Diagnòstic Genètic Preimplantacional. Els nostres pacients saben que amb aquesta tècnica la seves possibilitats d’embaràs s’incrementen.