La vitrificació d’òvuls

La vitrificació d’òvuls és una tècnica de Reproducció Assistida nova, que permet congelar els òvuls d’una dona per tal que aquesta els pugui utilitzar el dia que decideixi ser mare. A Espanya ja han nascut nens amb aquest procediment, amb el qual s’aconsegueixen unes taxes d’embaràs similars a les que s’obté amb òvuls en fresc. I el seu ús s’estendrà en un futur pels avantatges que comporta: d’una banda permet preservar la fertilitat de la dona abans que un tractament mèdic pugui afectar els seus òvuls, i d’altra banda facilita que una dona jove pugui postposar la seva maternitat sense renunciar a tenir un fill més endavant amb el seu material genètic.

La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Institut Marquès l’autorització per vitrificar òvuls. L’Institut Marquès ofereix aquest servei a qualsevol dona que el sol·liciti per raons mèdiques o circumstàncies personals.

Per què pot ser útil congelar òvuls?

Amb el pas dels anys la fertilitat de la dona disminueix considerablement. L’envelliment dels ovaris no només dificulta que s’aconsegueixi un embaràs, sinó que un cop aquest s’esdevé, les possibilitats que neixi un nen sa són menors.
D’una banda, la dotació d’ovòcits amb la que neix una dona desapareix progressivament (a cada cicle menstrual se’n perden 1.000, de manera que als 35 anys només queda el 10% de la reserva total aproximadament). El problema no és només que quedin menys òvuls, sinó que la seva qualitat empitjora amb els anys. És freqüent que una dona de 38-40 anys hagi esgotat la reserva d’òvuls capaços de donar lloc a un nen sa, perquè l’edat comporta alteracions en el procés de formació dels òvuls que fan que es puguin produir errors reproductius o quedar cromosomes de més (si és el 21 donaria lloc a un nen afectat de síndrome de Down).

Amb la congelació d’òvuls d’una dona en la seva etapa més fèrtil evitem aquests problemes i facilitem que en un tractament futur de Reproducció Assistida disposi d’òvuls de bona qualitat per aconseguir un embaràs i tenir un fill sa.

En quins casos està indicada la congelació d’òvuls?

  • Per preservar la fertilitat. En dones joves sense parella que volen assegurar la seva futura maternitat, ja sigui assumint-la en solitari, o bé amb la persona adequada que encara no han trobat però que esperen trobar algun dia. També dones joves amb parella que volen retardar l’arribada d’un fill per motius personals o professionals.

Abans de començar un tractament oncològic. La quimioteràpia i la radioteràpia causen un dany irreversible als òvuls, i és aquí que la congelació obre una porta a les tècniques de reproducció per poder tenir un fill un cop s’ha superat la malaltia.

• Per altres raons mèdiques (com abans d’una extirpació d’ovari)

• Quan per raons ètico-morals no es vol congelar embrions dels cicles de Fecundació in Vitro.

Per augmentar les possibilitats d’embars en dones amb poca reserva ovàrica, quan es porta a terme la Fecundació In Vitro amb oòcits de diversos cicles d’estimulació.

demana cita

Com es realitza la congelació d’òvuls?

Primer de tot cal obtenir els òvuls mitjançant un procés d’estimulació ovàrica, seguit d’una punció o recuperació d’oòcits.
Un cop s’han obtingut els òvuls, la congelació es fa mitjançant tècniques de vitrificació. La vitrificació és una solidificació cel·lular a temperatures baixes i en poc temps, sense que es formi gel. Per assolir aquest objectiu s’utilitzen grans quantitats de crioprotectors cel·lulars que eviten el trencament de les membranes cel·lulars permetent una alta taxa de supervivència de les cèl·lules un cop realitzada la descongelació.
Temps a venir, quan es decideixi buscar l’embaràs, es descongelen els oòcits i es porta a terme la inseminació. Els embrions es transfereixen dos o tres dies més tard sense que la dona hagi de prendre tractaments hormonals.