Inseminació intrauterina

Què cal saber abans de començar un cicle d’inseminació?

INSEMINACIÓ ARTIFICIAL (*)

Institut Marquès Embaràs / Cicle Societat Espanyola de Fertilitat (SEF) Embaràs / Cicle
Inseminació Artificial Conjugal 18,07% 13%

(*) Resultats globals (varien segons l’edat de la pacient)

És important rebre una informació completa sobre el procés. Aquesta informació s’obtindrà mitjançant:

Què cal fer si durant el tractament es plantegen dubtes o problemes?

S´ha de posar en contacte amb l´equip mèdic.

Institut Marquès posa a disposició dels seus pacients un telèfon on poder localitzar als metges tots els dies a qualsevol hora, i parlar am un dels especialistes de reproducció.

¿Quines proves són necessàries abans de fer una inseminació?

Els metges i els biòlegs han de conèixer les dades dels pacients. Aquestes són les principals:

S’ha de signar algun consentiment?

Sí, és un requisit legal que la parella signi un dossier de consentiment específic de la tècnica de reproducció assistida que està a punt d’iniciar.
Se signa que han estat informats correctament dels aspectes mèdics, biològics, jurídics, ètics i econòmics, i que els entenen i accepten.

Quins riscs té la inseminació intrauterina?

Els principals riscs són: