Laboratori de Fecundació In Vitro

Està dividit en dues zones totalment independents que ens permeten treballar els 365 dies a l’any, ja que durant els períodes de revisió d’equips i calibratges d’un dels laboratoris, comptem amb el segon espai, evitant el tancament complet de l’àrea de treball.

Compta amb 20 incubadores, 6 campanes de flux laminar i 6 estacions de micromanipulació. Hem adquirit les últimes innovacions tecnològiques: Embryoscope, IMSI, polaritzador i cabines d’atmosfera controlada. Es tracta de llocs de treball individuals per tal que els biòlegs puguin realitzar el seu treball mantenint les mateixes condicions de temperatura, oxigen, diòxid de carboni i humitat relativa que l’embrió tindria si estigués dins l’úter matern.

El nostre laboratori disposa a més d’un paviment capaç de descarregar l’electricitat estàtica, taules de treball hidràuliques antivibratòries per facilitar la màxima precisió en tots els processos, filtres absoluts i de carbó actiu que impedeixen l’entrada de partícules en suspensió i filtres químics que neutralitzen possibles composts orgànics volàtils per mantenir la màxima puresa de l’aire en tot moment. A més, totes les àrees estan dotades amb pressió positiva de manera que en obrir qualsevol porta s’evita l’entrada d’aire de l’exterior contaminat amb microorganismes.

Amb la incorporació d’aquestes noves tecnologies, Institut Marquès es consolida en l’elit mundial dels millors centres de reproducció assistida oferint un nivell tècnic d’excel•lència a les seves instal•lacions. Ofereix la possibilitat als seus pacients de consultar l’evolució dels embrions abans de la transferència mitjançant l’embryomobile.