21c8c64a ea9b 2733 a1d9 dd4682628bf0

Observar els embrions durant el seu desenvolupament a través de l’Embryomobile incrementa les possibilitats d’embaràs en un tractament de Fecundació In Vitro

Mirar les imatges dels embrions mentre es desenvolupen a la incubadora del laboratori incrementa fins a un 11% les taxes d’embaràs de les pacients que s’han sotmès a un cicle de Fecundació in Vitro (FIV). A més, els resultats milloren en proporció directa al nombre de vegades que es connecten per a observar-los.

Això és el que permet l’Embryomobile: un sistema desenvolupat per Institut Marquès perquè els seus pacients puguin veure a través d’Internet, en temps real, com els seus embrions creixen a la incubadora time-lapse. Durant cinc dies, des de la FIV fins que arriben a l’estadi de blastòcit, els futurs pares tenen connexió directa amb la càmera que hi ha a l’interior de la incubadora gràcies a aquesta iniciativa.

Amb aquesta aplicació, en un exercici de transparència, la clínica vol oferir seguretat i tranquil·litat als futurs pares durant els dies que precedeixen la transferència de l’embrió, una opció especialment útil i propera per als pacients internacionals.

La conexió emocional és la clau

Institut Marquès ha estudiat la resposta de prop de 1.000 pacients usuàries de l’Embryomobile i ha presentat els resultats als congressos científics més importants d’Europa. D’aquesta manera, ha confirmat per primer cop l’impacte positiu de les emocions sobre el resultat dels tractaments de Reproducció Assistida.

Institut Marquès ha demostrat que l‟impacte de les emocions sobre les taxes d‟embaràs està subestimat. La Psico-Neuro-Immuno-Endocrinologia (PNEI) és l’estudi de les interrelacions ment-cos i les seves implicacions clíniques. Segons aquest camp científic interdisciplinari, la millora de la receptivitat de l’úter es podria explicar per la connexió emocional d’una dona amb els seus embrions, si els pot veure diàriament abans de la implantació.

Segons els resultats de les 934 pacients que han participat a l’estudi, a mesura que augmenta el nombre de vegades que s’observen els embrions, creix també la taxa d’embaràs, sobretot a partir de les 30 visualitzacions. És a dir, la taxa d’èxit del tractament augmenta en proporció directa al nombre de vegades que la pacient es connecta a l’Embryomobile per veure els seus embrions.