Preus

Aquests són els preus base dels principals tractaments que oferim als nostres pacients espanyols.

Inseminació Artificial amb semen de la parella (IAC) 780€

Inclou:

Orientació, programació i control mèdic del cicle.

 • Atenció telefònica.

Estimulació ovàrica

 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

Serveis del laboratori d’Andrologia.

 • Processament de la mostra de semen.
 • Preparació de la mostra de semen per a la inseminació.

Seguiment del procés fins a la setmana 8 de gestació.

 • Prova d’embaràs.
 • Suport mèdic i control amb ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

El cost de la medicació no està inclòs en el tractament.


Inseminació Artificial amb semen de donant (IAD) 1.130€

Inclou:

Orientació, programació i control mèdic del cicle.

 • Atenció telefònica.

Estimulació ovàrica.

 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

Selecció de donant. Serveis del laboratori d’Andrologia.

 • Processament de la mostra de semen.
 • Preparació de la mostra de semen per a la inseminació.

Seguiment del procés fins a la setmana 8 de gestació.

 • Prova d’embaràs.
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb ginecòleg especialista en Reproducció Assisitida.

El cost de la medicació no està inclòs en el tractament.

Fecundació In Vitro (FIV) + ICSI 4.900€

Inclòs:

Orientació, programació i control mèdic del cicle.

 • Atenció telefònica.

Estimulació ovàrica.

 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

Punció ovàrica i visita de control posterior.

Quiròfan i hospitalització ambulatòria.

Serveis dels laboratoris d’Andrologia i de FIV.

 • Aïllament dels ovòcits.
 • Processament de la mostra de semen i microinjecció espermàtica (ICSI).
 • Cultiu embrionari i estudi diari de l’estat de cada embrió.

Transferència dels embrions.

Seguiment del procès fins a la setmana 8 de gestació.

 • Prova d’embaràs.
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

El cost de la medicació no està inclòs en el tractament.

Fecundació In Vitro amb semen de donant + ICSI 5.210€

Inclou:

Orientació, programació i control mèdico del cicle.

 • Atenció telefònica.

Estimulació ovàrica.

 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

Punció ovàrica i visita de control posterior.

Quiròfan i hospitalizació ambulatòria.

Selecció de donant.

Serveis dels laboratoris d’Andrologia.

 • Processamento de la mostra de semen.
 • Aïllament dels ovòcits.
 • Microinjecció espermàtica (ICSI).
 • Cultiu embrionari i estudi diari de l’estat de cada embrió.

Transferència dels embrions.

Seguiment del procés fins a la setmana 8 de gestació.

 • Prova d’embaràs.
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

El cost de la medicació no està inclòs en el tractament.

Fecundació In Vitro amb ovòcits de donant (FIV DO) + ICSI 6.995€

Inclou:

Orientació, programació i control mèdic del ciclo.

 • Atenció telefònica.

Selecció de donant.

 • Asignació de la donant compatible amb la parella.

Estimulació ovàrica de la donant i preparació endometrial de la pacient.

Punció ovàrica de la donant i visita de control posterior.

Quiròfan i hospitalizació ambulatòria.

Serveis dels laboratoris d’Andrologia i de FIV.

 • Aïllament dels ovòcits.
 • Processament de la mostra de semen i microinjecció espermàtica (ICSI).
 • Cultiu embrionari i estudi diari de l’estat de cada embrió.

Transferència dels embrions.

Seguiment de la donant.

Seguiment del procés fins a la setmana 8 de gestació.Update

 • Prova d’embaràs.
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

El cost de la medicació de la pacient i de la donant no està inclós en el tractament.
Informa’t sobre el nostre programa ED4. Disenyem a mida el teu tractament de donació d’òvuls.

Egg4

Fecundació In Vitro amb ovòcits de donant (EGG4) + ICSI 4.900€

Inclou:

Orientació, programació i control mèdic del ciclo.

 • Atenció telefònica.

Selecció de donant.

 • Asignació de la donant compatible amb la parella.

Estimulació ovàrica de la donant i preparació endometrial de la pacient.

Punció ovàrica de la donant (4 ovòcits madurs de qualitat òptima) i visita de control posterior.

Quiròfan i hospitalizació ambulatòria.

Serveis dels laboratoris d’Andrologia i de FIV.

 • Aïllament dels ovòcits.
 • Processament de la mostra de semen i microinjecció espermàtica (ICSI).
 • Cultiu embrionari i estudi diari de l’estat de cada embrió.

Transferència dels embrions.

Seguiment de la donant.

Seguiment del procés fins a la setmana 8 de gestació.Update

 • Prova d’embaràs.
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

El cost de la medicació de la pacient i de la donant no està inclós en el tractament.
Informa’t sobre el nostre programa ED4. Disenyem a mida el teu tractament de donació d’òvuls.

Fecundació In Vitro amb ovòcits i semen de donant (FIV DO) + ICSI 7.305€

Inclou:

Orientació, programació i control mèdic del cicle.

 • Atenció telefònica.

Selecció de la donant d’òvuls.

 • Assignació de la donant compatible amb la parella.

Estimulació ovàrica de la donant i preparació endometrial de la pacient.

Punció ovàrica de la donant i visita de control posterior.

Quiròfan i hospitalizació ambulatòria.

Selecció del donant de semen.

Serveis dels laboratoris d’Andrologia i de FIV.

 • Aïllament dels ovòcits.
 • Processament de la mostra de semen i microinjecció espermàtica (ICSI).
 • Cultiu embrionari i estudi diari de l’estat de cada embrió.

Transferència dels embrions.

Seguiment de la donant.

Seguiment del procés fins al a setmana 8 de gestació.

 • Prova d’embaràs.
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

El cost de la medicació de la pacient i de la donant no està inclós en el tractament.

Donació embrionària 3.075€

Inclou:

Orientació, programació del cicle.

 • Atenció telefònica.

Control mèdico del cicle i preparació endometrial.

Selecció dels embrions.

 • Manteniment dels embrions assignats al laboratorio FIV.

Servei del laboratori de FIV.

 • Desvitrificació dels embrions.
 • Cultiu embrionari i selecció morfològica.

Transferència d’embrions.

Seguiment del procés fins a la setmana 8 de gestació.

 • Prova d’embaràs.
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

El cost de la medicació no està inclós en el tractament.

Mètode ROPA 5.660€

Inclou:

Orientació, programació i control mèdic del cicle.

 • Atenció telefònica.

Estimulació ovàrica i preparació endometrial.

 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

Punció ovàrica i visita de control posterior.

Quiròfan i hospitalizació ambulatòria.

Mostra de semen de donant.

Serveis dels laboratoris d’Andrologia i de FIV.

 • Aïllament dels ovòcits.
 • Processament de la mostra de semen i microinjecció espermàtica (ICSI).
 • Cultiu embrionari i estudi diari de l’estat de cada embrió.

Transferència dels embrions.

Seguiment del procés fins a la setmana 8 de gestació.

 • Prova d’embaràs.
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

El cost de la medicació no està inclós en el tractament.

Vitrificació d’ovòcits 2.990€

Inclou:

Orientació, programació i control mèdic del cicle.

 • Atenció telefònica.

Estimulació ovàrica.

 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

Punció ovàrica i visita de control posterior.

Quiròfan i clínica.

Servei del laboratori de FIV.

 • Vitrificació dels òvuls i manteniment dels òvuls durant el primer any.

El cost de la medicació no està inclòs en el tractamento.

A Institut Marquès estem segurs de poder-los ajudar i volem acompanyar-los en el seu projecte de vida estant al seu costat. Per això, hem dissenyat una garantia exclusiva: la nostra assegurança d’embaràs IM Premium. Oferim la oportunitat de recuperar el 70% de l’import del tractament si, després de tres cicles, no hem aconseguit un embaràs evolutiu (Refunding). Proposem un preu fix que cobrirà aquests tres cicles en alguns tractaments. Estan inclosos la Fecundació In Vitro, Donació d’embrions i Fecundació In Vitro amb òvuls de donants.

Aquí trobaran tota la informació sobre l’assegurança d’embaràs IM.