Preus

Consulta a continuació els preus base dels nostres tractaments per a pacients espanyols (també pots consultar els preus dels tractaments d’andrologia aquí). Informa’t aquí de les opcions de finançament.

 

Inseminació Artificial amb semen de la parella (IAC) 780€

Inclou:

Orientació, programació i control mèdic del cicle.

 • Atenció telefònica.

Estimulació ovàrica

 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

Serveis del laboratori d’Andrologia.

 • Processament de la mostra de semen.
 • Preparació de la mostra de semen per a la inseminació.

Seguiment del procés fins a la setmana 8 de gestació.

 • Prova d’embaràs.
 • Suport mèdic i control amb ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

El cost de la medicació no està inclòs en el tractament.


Inseminació Artificial amb semen de donant (IAD) 1.130€

Inclou:

Orientació, programació i control mèdic del cicle.

 • Atenció telefònica.

Estimulació ovàrica.

 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

Selecció de donant. Serveis del laboratori d’Andrologia.

 • Processament de la mostra de semen.
 • Preparació de la mostra de semen per a la inseminació.

Seguiment del procés fins a la setmana 8 de gestació.

 • Prova d’embaràs.
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb ginecòleg especialista en Reproducció Assisitida.

El cost de la medicació no està inclòs en el tractament.

Fecundació In Vitro (FIV) + ICSI 4.900€

Inclòs:

Orientació, programació i control mèdic del cicle.

 • Atenció telefònica.

Estimulació ovàrica.

 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

Punció ovàrica i visita de control posterior.

Quiròfan i hospitalització ambulatòria.

Serveis dels laboratoris d’Andrologia i de FIV.

 • Aïllament dels ovòcits.
 • Processament de la mostra de semen i microinjecció espermàtica (ICSI).
 • Cultiu embrionari i estudi diari de l’estat de cada embrió.

Transferència dels embrions.

Seguiment del procès fins a la setmana 8 de gestació.

 • Prova d’embaràs.
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

El cost de la medicació no està inclòs en el tractament.

Fecundació In Vitro amb semen de donant + ICSI 5.210€

Inclou:

Orientació, programació i control mèdico del cicle.

 • Atenció telefònica.

Estimulació ovàrica.

 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

Punció ovàrica i visita de control posterior.

Quiròfan i hospitalizació ambulatòria.

Selecció de donant.

Serveis dels laboratoris d’Andrologia.

 • Processamento de la mostra de semen.
 • Aïllament dels ovòcits.
 • Microinjecció espermàtica (ICSI).
 • Cultiu embrionari i estudi diari de l’estat de cada embrió.

Transferència dels embrions.

Seguiment del procés fins a la setmana 8 de gestació.

 • Prova d’embaràs.
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

El cost de la medicació no està inclòs en el tractament.

Fecundació In Vitro amb ovòcits de donant – Just for transfer (FIV DO) + ICSI 6.995€

En els cicles de Donació d’òvuls s’asseguren dos blastocists o prova d’embaràs positiva. Si no s’aconsegueix, els pacients tindran un 50% de descompte en el segon cicle.

Inclou:

Orientació, programació i control mèdic del ciclo.

 • Atenció telefònica.

Selecció de donant.

 • Asignació de la donant compatible amb la parella.

Estimulació ovàrica de la donant i preparació endometrial de la pacient.

Punció ovàrica de la donant i visita de control posterior.

Quiròfan i hospitalizació ambulatòria.

Serveis dels laboratoris d’Andrologia i de FIV.

 • Aïllament dels ovòcits.
 • Processament de la mostra de semen i microinjecció espermàtica (ICSI).
 • Cultiu embrionari i estudi diari de l’estat de cada embrió.

Transferència dels embrions.

Seguiment de la donant.

Seguiment del procés fins a la setmana 8 de gestació.

No inclou: El cost de la medicació de la pacient (s’estima un preu inferior a 50€ en farmàcies espanyoles).
El cost de la medicació de la donant.

Egg4

Fecundació In Vitro amb ovòcits de donant (EGG4) + ICSI 4.900€

Inclou:

Orientació, programació i control mèdic del ciclo.

 • Atenció telefònica.

Selecció de donant.

 • Asignació de la donant compatible amb la parella.

Estimulació ovàrica de la donant i preparació endometrial de la pacient.

Punció ovàrica de la donant (4 ovòcits madurs de qualitat òptima) i visita de control posterior.

Quiròfan i hospitalizació ambulatòria.

Serveis dels laboratoris d’Andrologia i de FIV.

 • Aïllament dels ovòcits.
 • Processament de la mostra de semen i microinjecció espermàtica (ICSI).
 • Cultiu embrionari i estudi diari de l’estat de cada embrió.

Transferència dels embrions.

Seguiment de la donant.

Seguiment del procés fins a la setmana 8 de gestació.

No inclou:
El cost de la medicació de la pacient (s’estima un preu inferior a 50€ en farmàcies espanyoles).
El cost de la medicació de la donant.

Fecundació In Vitro amb ovòcits i semen de donant (FIV DO) + ICSI 7.305€

En els cicles de Donació d’òvuls s’asseguren dos blastocists o prova d’embaràs positiva. Si no s’aconsegueix, els pacients tindran un 50% de descompte en el segon cicle.

Inclou:

Orientació, programació i control mèdic del cicle.

 • Atenció telefònica.

Selecció de la donant d’òvuls.

 • Assignació de la donant compatible amb la parella.

Estimulació ovàrica de la donant i preparació endometrial de la pacient.

Punció ovàrica de la donant i visita de control posterior.

Quiròfan i hospitalizació ambulatòria.

Selecció del donant de semen.

Serveis dels laboratoris d’Andrologia i de FIV.

 • Aïllament dels ovòcits.
 • Processament de la mostra de semen i microinjecció espermàtica (ICSI).
 • Cultiu embrionari i estudi diari de l’estat de cada embrió.

Transferència dels embrions.

Seguiment de la donant.

Seguiment del procés fins al a setmana 8 de gestació.

 • Prova d’embaràs.
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

No inclou:
El cost de la medicació de la pacient (s’estima un preu inferior a 50€ en farmàcies espanyoles).
El cost de la medicació de la donant.

FIV acumulació + ICSI 3.655€

Inclou:

Des del segon cicle s’abona la meitat dels honoraris del laboratori FIV. el nostre centre acumula embrions.

Orientació, programació del cicle.

 • Atenció telefònica.

Control mèdic del cicle i preparació endometrial.

Estimulació ovàrica.

 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

Punció ovàrica i visita de control posterior.

Quiròfan i hospitalizació ambulatòria.

Servei del laboratori d’Andrologia i de FIV.

 • Aïllament dels ovòcits.
 • Processament de la mostra de semen i micreoinjecció espermàtica (ICSI).
 • Cultiu embrionari i estudi diari d’estat de cada embrió.

Biòpsia embrionària PGT.

El cost de la medicació no està inclós en el tractament.

miniFIV

Mini FIV – cicle natural + ICSI 7.305€

Inclou:

Orientació, programació i control mèdic del cicle.

 • Atenció telefònica.

Estimulació ovàrica.

 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

Punció ovàrica i visita de control posterior.

Quiròfan i hospitalització ambulatòria.

Serveis dels laboratoris d’Andrologia i de FIV.

 • Aïllament dels ovòcits.
 • Processament de la mostra de semen i microinjecció espermàtica (ICSI).
 • Cultiu embrionari i estudi diari d’estat de cada embrió.

Transferència dels embrions.

Seguiment del procés fin a la setmana 8 de gestació.

 • Prova d’embaràs.
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

El cost de la medicació de la pacient no està inclós en el tractament.
33% de descompte en FIV bàsic.

Adopció / donació d’embrions 3.075€

Inclou:

Orientació, programació del cicle.

 • Atenció telefònica.

Control mèdico del cicle i preparació endometrial.

Selecció dels embrions.

 • Manteniment dels embrions assignats al laboratorio FIV.

Servei del laboratori de FIV.

 • Desvitrificació dels embrions.
 • Cultiu embrionari i selecció morfològica.

Transferència d’embrions.

Seguiment del procés fins a la setmana 8 de gestació.

No inclou:
El cost de la medicació de la pacient (s’estima un preu inferior a 50€ en farmàcies espanyoles).

Mètode ROPA 5.660€

Inclou:

Orientació, programació i control mèdic del cicle.

 • Atenció telefònica.

Estimulació ovàrica i preparació endometrial.

 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

Punció ovàrica i visita de control posterior.

Quiròfan i hospitalizació ambulatòria.

Mostra de semen de donant.

Serveis dels laboratoris d’Andrologia i de FIV.

 • Aïllament dels ovòcits.
 • Processament de la mostra de semen i microinjecció espermàtica (ICSI).
 • Cultiu embrionari i estudi diari de l’estat de cada embrió.

Transferència dels embrions.

Seguiment del procés fins a la setmana 8 de gestació.

 • Prova d’embaràs.
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

El cost de la medicació no està inclós en el tractament.

Vitrifica

Vitrificació d’ovòcits 2.990€

Inclou:

Orientació, programació i control mèdic del cicle.

 • Atenció telefònica.

Estimulació ovàrica.

 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

Punció ovàrica i visita de control posterior.

Quiròfan i clínica.

Servei del laboratori de FIV.

 • Vitrificació dels òvuls i manteniment dels òvuls durant el primer any.

El cost de la medicació no està inclòs en el tractament. Oferim la possibilitat de fraccionar el pagament anual en 12 quotes mensuals de 250€