Nou Matching de personalitat

Seleccionem els donants que més s’assemblen a tu, en tots els aspectes

Una de les principals preocupacions d’aquelles persones que, per tenir un nadó, necessiten recórrer a un tractament amb donació d’òvuls o d’esperma és aconseguir el major grau de semblança i d’afinitat amb el o la donant.

A Espanya, la donació és un acte altruista i anònim, només el metge que selecciona els donants coneix la seva identitat. Institut Marquès disposa d’un banc d’òvuls i d’esperma, de manera que coneixem personalment als nostres donants.

Perquè l’assignació dels donants és molt important per als futurs pares, a Institut Marquès és el propi metge qui selecciona el més apropiat per als seus pacients. Només ell pot prendre la millor decisió, en base a les característiques físiques de tots dos i, a partir d’ara, també tenint en compte els trets hereditaris de la personalitat.

Saps quins són els trets hereditaris de la teva personalitat?

iconos temperamientos animales CAT

El temperament s’hereta

Gràcies a un test psicològic que es realitza tant als pacients com als donants, a Institut Marquès podem fer un matching de personalitat basat en aquelles característiques hereditàries que, en l’àmbit clínic, es coneixen com a “temperament”.

El temperament s’hereta i el caràcter es modula segons l’entorn i l’educació que rep el nen. Junts, el temperament i caràcter construiran el que anomenem personalitat.

A Institut Marquès responen a aquest test psicològic tots els donants de semen i totes les donants d’òvuls. Els resultats es compararan amb els de la futura mare en el cas dels tractaments de Fecundació In Vitro (FIV) amb donació d’òvuls o bé amb els de el futur pare en el cas dels tractaments d’inseminació artificial o FIV amb donació de semen.

Un mètode únic

Els donants superen diversos tests de tipus mèdic i també psicològics per confirmar que la seva donació és un acte totalment voluntari i conscient, i per descartar possibles patologies psicològiques. Ara, per primera vegada, Institut Marquès ha incorporat el seu test de personalitat que fa possible conèixer-los millor i tenir en compte també el seu temperament dominant.

Aquest qüestionari, elaborat per Institut Marquès, es basa en els estudis de Buss i Plomin i en el test Myers-Briggs (MBTI). Els resultats defineixen l’actitud (introversió o extraversió), la forma d’analitzar o de percebre la informació de cada un (sensorial o intuïtiva) la forma de prendre les decisions (lògic o emocional) i com s’interactua amb el món exterior (percepció o judici).

Les conclusions s’obtenen a través de 20 preguntes per definir les fortaleses i 20 per definir les debilitats. D’aquesta manera es classifica cada individu en un dels quatre grans grups de temperament: sensible-creatiu, tranquil-pràctic, enèrgic-impacient i proactiu-impulsiu.