Avortaments de repetició

L’Institut Marquès, capdavanter en l’estudi i el tractament dels avortaments de repetició, ha desenvolupat proves específiques que permeten arribar a un diagnòstic en la majoria dels casos, i solucionar-los.

La Unitat de Medicina Embrionària és un Servei multidisciplinari format per ginecòlegs especialistes en fertilitat, andròlegs, genetistes, hematòlegs i biòlegs especialistes en embriologia.

Està orientada al diagnòstic i tractament de pacients que han sofert avortaments de repetició espontanis o després de tractaments de fertilitat.

Disposa dels mitjans diagnòstics i terapèutics més avançats, que inclouen l’Anàlisi Genètica més completa dels cromosomes dels espermatozous (estudi de meiosi) i dels embrions (Diagnòstic Genètic Preimplantacional).

S’ha de tenir en compte que el 60% dels avortaments de repetició tenen una causa genètica.

Els avortaments poden tenir diferents causes

Gràcies als avenços de les tècniques de reproducció assistida actualment es pot tenir una informació més completa d’algunes causes d’avortament que fins ara els ginecòlegs no especialitzats en aquest tema pràcticament desconeixien.

Les proves clàssiques d’estudi es dirigeixen a descartar les causes hormonals, infeccioses, anatòmiques i immunològiques, però sovint (en un 50% dels casos) no s’arriba a un diagnòstic, la pacient torna a quedar-se embarassada, i es repeteix l’embaràs no evolutiu.

Quan una pacient ha tingut dos o més avortaments i no s’ha diagnosticat i tractat el problema, les probabilitats que es tornin a produir són altes, i augmenten en proporció directa al número d’avortaments previs.

Actualment disposem d’altres proves que estudien el mateix embrió, i la capacitat de la dona per permetre la implantació i que l’embaràs arribi a terme.

Sovint aquestes causes d’avortament són les mateixes que provoquen fracassos repetits a la fecundació in vitro, i per tant s’han d’estudiar i de tractar de manera similar.

A més del problema mèdic, la situació emocional de la dona que ha sofert avortaments és francament difícil.

Al sentiment de frustració s’hi afegeix haver-ho de comunicar a la família i als amics, i la por que torni a passar.

La il·lusió de tenir un fill s’enfronta a la possibilitat d’un nou fracàs, i aquesta situació es viu amb molta angoixa i incertesa.