Biòpsia embrionària

Mitjançant les tècniques de diagnòstic genètic preimplantacional es poden analitzar els cromosomes dels embrions abans de transferir-los a l’úter. Els embrions obtinguts mitjançant la Fecundació In Vitro es cultiven fins el tercer dia de vida, i en aquest moment tenen entre 6 i 8 cèl·lules. Es fa un orifici a la membrana externa (la zona pel·lúcida de l’embrió) i se n’extreu una cèl·lula per analitzar. L’embrió es transfereix un dia després.

Aquesta tècnica pot danyar l’embrió?

De fet es tracta d’una tècnica molt sofisticada, però quan la realitzen biòlegs experts no s’afecta negativament l’evolució de l’embrió.