Diagnòstic Genètic Preimplantacional (DGP)

El Diagnòstic Genàtic Preimplantacional (DGP) és una tècnica que permet analitzar el contingut genètic o cromosòmic dels embrions obtinguts després d’una fecundació In Vitro i transferir a l’úter matern únicament aquells que nom presenten anomalies i tenen més possibilitats d’aconseguir implantació. També permet la transferència d’embrions sans en parelles que presenten algunes malalties hereditàries.

A Institut Marquès el DGP es realitza mitjançant la tècnica Next Generation Sequencing (NGS). Aquest és el mètode més innovador que actualment s’aplica en el diagnòstic Genètic d’embrions.

El DGP beneficia a tres grups de pacients:

A Institut Marquès som referents internacionals en el Diagnòstic Genètic Preimplantacional. Els nostres pacients saben que amb aquesta tècnica la seves possibilitats d’embaràs s’incrementen.

consulta el teu cas