Avís Legal

Condicions generals d’ús del lloc web www.institutomarques.com

1. Introducció i Dades Identificadores

El present document té la finalitat d’establir i regular les normes d’ús, així com la protecció de les dades del lloc www.institutomarques.com (d’ara en endavant el “Lloc”), entenent per Lloc totes les pàgines i els seus continguts, propietat d’Institut Marquès Obstetrícia i Ginecologia S.L.P (d’ara en endavant IM), a les que s’hi accedeix a través del domini www.institutomarques.com i els seus subdominis.

L’ús d’aquest lloc web i les microsites associades constitueix un acord amb tots els Termes i Condicions que es relacionen a continuació:

Segons el que s’ha establert a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, li comuniquem que el titular del present Lloc és IM, amb domicili social a Barcelona, carrer Pedro i Pons, 9-11, 2º 4ª i l’adreça de correu electrònic info@institutomarques.com, amb CIF número B-62187323, constituïda el dia 2 de febrer del 2000 amb escriptura atorgada davant el Notari Sr. Tomás Giménez Duart i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 32.740 Foli 10, Full nº B-215492 Inscripció 1ª.

Entenem inclosos en aquest lloc web totes les microsites associades als que es pugui accedir des del present lloc web, exceptuant aquelles microsites que expressament recullin unes c condicions d’ús pròpies, casos en les que seran aplicades aquestes.

Aquest Avís Legal regula l’accés i l’ús del servei del Lloc que IM posa a disposició dels usuaris d’Internet sense el perjuri que l’accés a alguns dels serveis pugui precisar l’acceptació d’unes condicions particulars.

La utilització del Lloc li atribueix la condició d’Usuari del mateix (d’ara en endavant “l’usuari”) qui es compromet a utilitzar els serveis respectant la llei, moral, bons costums i ordre públic, així com en el que es disposa en aquest Avís Legal.

Degut a la dimensió internacional de IM, podria succeir que les condicions legals específiques d’accés als continguts fossin diferents en funció del país des d’on s’efectuï l’accés.

2. Propietat intel•lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del Lloc (metges, sons, textos, arxius, codis font, logotips, marques, disseny o qualsevol altre, incloses les microsites que IM ha creat) sempre que no s’indiqui el contrari, són de titularitat exclusiva de IM o de terceres persones físiques o jurídiques a les que s’ha autoritzat pel seu ús i es troben sotmesos a la protecció prevista en la normativa sobre la Propietat Intel•lectual i Industrial Espanyola.

Si l’usuari observés o cregués que algun contingut utilitzat per IM pot vulnerar els drets d’autor li demanem que es posi en contacte anb l’Àrea de Processos, Qualitat i LOPD a través del e-mail: calidad@institutomarques.com.

3.Àmbit del lloc. Responsabilitat de l’usuari

L’accés a aquest lloc i a les seves microsites associades és responsabilitat exclusiva dels usuaris. Els riscos derivats de la utilització del Lloc i les seves microsites per l’usuari només correran a càrrec seu. Entre d’altres, no són objecte de garantia per part d’IM: la infal•libilitat, la disponibilitat, la continuïtat, la inexistència de deficiències i la seguretat del Lloc i microsites associades, que la seva pròpia informació o la que passa a través d’ells estigui lliures de virus o elements lascius, etc.

4. Limitació de responsabilitats

Aquest lloc web i les microsites associades poden contenir informació general relativa a malalties o situacions mèdiques i el seu tractament. Aquetsa informació exclusivament es facilita amb una finalitat informativa i educativa, no constitueix un diagnòstic i no pretén substituir el consell o la visita mèdica o de qualsevol altre sanitari qualificat.

5. Modificacions i actualitzacions

IM es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació que apareix a la Web i les seves microsites, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquests, així com les presents condicions d’ús.

6. Protecció de dades personals

L’Usuari dels serveis oferts a través del Lloc i les microsites associades, està proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal i accepta de forma expressa, plenament i sense reserves que IM els tracti de forma automatitzada i els incorpori al fitxer d’Història Clínica, ambles següents finalitats: atendre a les seves sol•licituds assistencials, donar accés a l’àrea privada de clients si es correspon, atendre la seva sol•licitud d’informació, consulta i/o inscripció en alguna de les nostres activitats, per posar-nos en contacte amb vostè i enviar-li comunicats amb informació dels nostres serveis o productes. IM és responsable del fitxer citat anteriorment, que està inscrit en el _Registre General de Protecció de Dades.

Els titulars de les dades tenen, en tot moment, el dret d’accedir a les s eves dades personals, podent exercitar els drets de rectificació, cancel•lació i oposició cap els termes recollits a la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal y Reglament que la desenvolupa.

Per exercir els drets abans esmentats (drets ARCO), l’Usuari dirigirà un escrit al Departament Àrea de Processos, Qualitat i LOPD de IM a l’Avinguda Diagonal, 662-664 de Barcelona (codi postal 08034) o bé, pot sol•licitar el formulari dels drets ARCO enviant un e-mail a calidad@institutomarques.com amb la mateixa referència.

IM garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal•lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, IM garanteix la confidencialitat de les Dades Personals. Les seves dades no es cediran a tercers ni s’utilitzaran per cap altra finalitat que difereixi a l’establida en el present avís, excepte en el cas que una llei estableixi el contrari.

L’Usuari es fa responsable de la veracitat de les dades personals que facilita a IM i de la comunicació de qualsevol alteració dels mateixos.

7. Política de cookies

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, li informem de la utilització de cookies en aquest lloc web i les microsites associades.

Les cookies són arxius de text de mida petita, sovint xifrats, que un servidor web allotja/grava a l’equip o al dispositiu de l’usuari quan accedeix al lloc web. Aquestes cookies poden emmagatzemar la identificació de l’usuari que va visitar el lloc web i per les pàgines que va navegar. En el cas de no permetre l’ús de les cookies, determinats serveis o funcions del lloc no estaran disponibles per l’usuari.

Aquest lloc web i les microsites associades utilitzen les següents cookies:

 DENOMINACIÓNOM TÈCNICFINALITATINFORMACIÓ RECOLLIDATERMINI DE PERMANÈNCIAENTITAT QUE LA GESTIONA (pròpia o de tercer)
PreferènciaAPISID

HSID

PREF

SAPISID

SID

SSID

PersonalitzacióAquestes cookies són utilitzades per Google per emmagatzemar les preferències de l’usuari i la informació mentre es realiza la visualització de les pàginesPersistents (2 anys)Google (tercer)
Idioma_icl_current_lenguagePersonalitzacióIdentifica el llenguatge de l’usuariSessióWordPress (pròpia)
CàrregaMediaplan

MediaplanBAK

TècnicaAquesta cookie la fa servir el proveedor per evitar col·lapsar el servidor si hi ha molts usuaris en un mateix moment, enviant oart de les seves visites a una altra còpia del servidorSessióOVH (tercer)
Política de cookiesViewed_cookie_policyTècnicaSón les cookies que es crean quan acceptes les cookies de la pàginaPersistents (12 mesos)WordPress (pròpia)
NidNIDPersonalitzacióUtilitzem aquestes cookies per recordar les recerques més recents, les interaccions anteriors amb els resultats de recerca i per la personalització de la publicitatPersistents (6 mesos)Google (tercer)
ID d’usuariIDAnàlisiUtilitzem aquesta cookie per assignar un ID anònim a l’usuari i emmagatzemar les dades del mateixSessióGoogle (tercer)
Gmail_RTTGMAIL_RTTPersonalitzacióAquesta cookie permet compartir a la xarxa social Google+SessióGoogle (tercer)

Si no consents aquests tractaments, no accepti les cookies.

Es pot configurar el navegador per refusar o acceptar les cookies, o configurar el navegador es perquè aquestes cookies es borrin automàticament un cop es tanqui el navegador, equip o dispositiu. Per a més informació els facilitem els següents enllaços.

8. Seguretat

El Lloc i les seves microsites associades utilitzen tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquest objectiu, l’usuari accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

Tot procés que pogués comportar la introducció de dades personals de nivell alt (salut, etc.) seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (https://…), de manera que cap tercer tingués accés a la informació transmesa via electrònica.

Let’s Encrypt® certifica que les dades que consten aquí han estat codificats o encriptats per garantir la seguretat i privacitat de l’internauta.

9. Tercer de confiança i codi de conducta

El prestador disposa de l’acreditació “web mèdica acreditada” que subscriu un codi de conducta específic i que no pot ser visualitzat, descarregat i/o imprès des del mateix.

10. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en el que no es disposi en el present Avís Legal en matèria d’interpretació, validesa i execució.

IM i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre competència jurisdiccional, es sotmeten als Jutjays i Tribuanls d ela ciutat de Barcelona per qualsevol controvèrsia o qüestió relacionada amb aquest lloc web o activitats desenvolupades en el mateix.