Preus

Consulta a continuació els preus base dels nostres tractaments per a pacients espanyols (també pots consultar els preus dels tractaments d’andrologia aquí).
Informa’t aquí de les opcions de finançament.

 

AI

Inseminació Artificial amb semen de la parella (IAC) 835€

Inclou:

 • Orientació, programació i control mèdic del cicle.
 • Atenció telefònica.
 • Estimulació ovàrica
 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.
 • Serveis del laboratori d’Andrologia.
 • Processament de la mostra de semen.
 • Preparació de la mostra de semen per a la inseminació.
 • Seguiment del procés fins a la setmana 8 de gestació.
 • Prova d’embaràs.
 • Suport mèdic i control amb ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

El cost de la medicació no està inclòs en el tractament.


visita gratuita

sperm donation

Inseminació Artificial amb semen de donant (IAD) 1.235€

Inclou:

 • Orientació, programació i control mèdic del cicle.
 • Atenció telefònica.
 • Estimulació ovàrica.
 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.
 • Selecció de donant. Serveis del laboratori d’Andrologia.
 • Processament de la mostra de semen.
 • Preparació de la mostra de semen per a la inseminació.
 • Seguiment del procés fins a la setmana 8 de gestació.
 • Prova d’embaràs.
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb ginecòleg especialista en Reproducció Assisitida.

El cost de la medicació no està inclòs en el tractament.

visita gratuita

IVF

Fecundació In Vitro (FIV) + ICSI 5.150€

Inclòs:

 • Orientació, programació i control mèdic del cicle.
 • Atenció telefònica.
 • Estimulació ovàrica.
 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.
 • Punció ovàrica i visita de control posterior.
 • Quiròfan i hospitalització ambulatòria.
 • Serveis dels laboratoris d’Andrologia i de FIV.
 • Aïllament dels ovòcits.
 • Processament de la mostra de semen i microinjecció espermàtica (ICSI).
 • Cultiu embrionari i estudi diari de l’estat de cada embrió.
 • Transferència dels embrions.
 • Seguiment del procès fins a la setmana 8 de gestació.
 • Prova d’embaràs.
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

El cost de la medicació no està inclòs en el tractament.

visita gratuita

 

egg donation

Fecundació In Vitro amb ovòcits de donant – Just for transfer (FIV DO) + ICSI 6.990€

Si en el primer cicle de donació d’òvuls no s’aconsegueixen dos blastocists o prova d’embaràs positiva, li oferirem un descompte del 50% en el segon cicle.

Inclou:

 • Orientació, programació i control mèdic del ciclo.
 • Atenció telefònica.
 • Selecció de donant.
 • Asignació de la donant compatible amb la parella.
 • Estimulació ovàrica de la donant i preparació endometrial de la pacient.
 • Punció ovàrica de la donant i visita de control posterior.
 • Quiròfan i hospitalizació ambulatòria.
 • Serveis dels laboratoris d’Andrologia i de FIV.
 • Aïllament dels ovòcits.
 • Processament de la mostra de semen i microinjecció espermàtica (ICSI).
 • Cultiu embrionari i estudi diari de l’estat de cada embrió.
 • Transferència dels embrions.
 • Seguiment de la donant.
 • Seguiment del procés fins a la setmana 8 de gestació.
 • Prova d’embaràs (consulta les nostres taxes d’èxit).
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

El cost de la medicació no està inclòs en el tractament.

visita gratuita

Egg4

Fecundació In Vitro amb ovòcits de donant (EGG4) + ICSI 5.190€

Inclou:

 • Orientació, programació i control mèdic del ciclo.
 • Atenció telefònica.
 • Selecció de donant.
 • Asignació de la donant compatible amb la parella.
 • Estimulació ovàrica de la donant i preparació endometrial de la pacient.
 • Punció ovàrica de la donant (4 ovòcits madurs de qualitat òptima) i visita de control posterior.
 • Quiròfan i hospitalizació ambulatòria.
 • Serveis dels laboratoris d’Andrologia i de FIV.
 • Aïllament dels ovòcits.
 • Processament de la mostra de semen i microinjecció espermàtica (ICSI).
 • Cultiu embrionari i estudi diari de l’estat de cada embrió.
 • Transferència dels embrions.
 • Seguiment de la donant.
 • Seguiment del procés fins a la setmana 8 de gestació.
 • Prova d’embaràs (consulta les nostres taxes d’èxit).
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

El cost de la medicació no està inclòs en el tractament.

visita gratuita

 

acumula

FIV acumulació + ICSI 4.090€

Des del segon cicle s’abona la meitat dels honoraris del laboratori FIV. el nostre centre acumula embrions.

Inclou:

 • Orientació, programació del cicle.
 • Atenció telefònica.
 • Control mèdic del cicle i preparació endometrial.
 • Estimulació ovàrica.
 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.
 • Punció ovàrica i visita de control posterior.
 • Quiròfan i hospitalizació ambulatòria.
 • Servei del laboratori d’Andrologia i de FIV.
 • Aïllament dels ovòcits.
 • Processament de la mostra de semen i micreoinjecció espermàtica (ICSI).
 • Cultiu embrionari i estudi diari d’estat de cada embrió.
 • Biòpsia embrionària PGT.

El cost de la medicació no està inclós en el tractament.

visita gratuita

miniFIV

Mini FIV – cicle natural + ICSI 3.610€

Inclou:

 • Orientació, programació i control mèdic del cicle.
 • Atenció telefònica.
 • Estimulació ovàrica.
 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.
 • Punció ovàrica i visita de control posterior.
 • Quiròfan i hospitalització ambulatòria.
 • Serveis dels laboratoris d’Andrologia i de FIV.
 • Aïllament dels ovòcits.
 • Processament de la mostra de semen i microinjecció espermàtica (ICSI).
 • Cultiu embrionari i estudi diari d’estat de cada embrió.
 • Transferència dels embrions.
 • Seguiment del procés fin a la setmana 8 de gestació.
 • Prova d’embaràs.
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

El cost de la medicació no està inclòs en el tractament.

visita gratuita

embryo donation

Adopció / donació d’embrions 3.170€

Inclou:

 • Orientació, programació del cicle.
 • Atenció telefònica.
 • Control mèdico del cicle i preparació endometrial.
 • Selecció dels embrions.
 • Manteniment dels embrions assignats al laboratorio FIV.
 • Servei del laboratori de FIV.
 • Desvitrificació dels embrions.
 • Cultiu embrionari i selecció morfològica.
 • Transferència d’embrions.
 • Seguiment del procés fins a la setmana 8 de gestació.
 • Prova d’embaràs (consulta les nostres taxes d’èxit).
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

El cost de la medicació no està inclòs en el tractament.

visita gratuita

ropa

Mètode ROPA 5.950€

Inclou:

 • Orientació, programació i control mèdic del cicle.
 • Atenció telefònica.
 • Estimulació ovàrica i preparació endometrial.
 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.
 • Punció ovàrica i visita de control posterior.
 • Quiròfan i hospitalizació ambulatòria.
 • Mostra de semen de donant.
 • Serveis dels laboratoris d’Andrologia i de FIV.
 • Aïllament dels ovòcits.
 • Processament de la mostra de semen i microinjecció espermàtica (ICSI).
 • Cultiu embrionari i estudi diari de l’estat de cada embrió.
 • Transferència dels embrions.
 • Seguiment del procés fins a la setmana 8 de gestació.
 • Prova d’embaràs.
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

El cost de la medicació no està inclós en el tractament.

visita gratuita

Vitrifica

Vitrificació d’ovòcits: 2.695€
Pack de 2 tractaments: 4.995€

Inclou:

 • Orientació, programació i control mèdic del cicle.
 • Atenció telefònica.
 • Estimulació ovàrica.
 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.
 • Punció ovàrica i visita de control posterior.
 • Quiròfan i clínica.
 • Servei del laboratori de FIV.
 • Vitrificació dels òvuls i 2 anys de manteniment dels òvuls congelats.

El cost de la medicació no està inclòs en el tractament.
* El pack de 2 tractaments Inclou els tres primers anys de manteniment dels ovòcits congelats.

visita gratuita

 

matching genetico

Test de compatibilitat genètica (pacient) 700€

El cost del test és unitari (per persona).

visita gratuita

TEST COMPATIBILIDAD DOBLE 07 2

Test de compatibilitat genètica (pacient  + donant d’òvuls o semen) 1.050€

Inclou:

 • Test de Compatibilitat Genètica del pacient
 • Test de Compatibilitat Genètica de la donant d’òvuls o del donant de semen
 • Matching: estudi de compatibilitat entre pacient i donant realitzat per un genetista

visita gratuita

 

Recurso 20fivtandem

Fecundació In Vitro Tàndem 11.990€

Inclou:

 • La FIV tàndem inclou un cicle de FIV amb els teus própios òvuls però preparant, al mateix temps, a una donant d’òvuls. D’aquesta manera, oferim, en qualsevol cas, la possibilitat d’una transferència embrionària sense haver d’esperar. 
 • Orientació, programació i control mèdic del cicle.
 • Estimulació ovàrica
 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.
 • Punció ovàrica pacient i visita de control posterior.
 • Preparació endometrial de la pacient.
 • Selecció d’una donant.
 • Estimulació ovàrica de la donant.
 • Punció ovàrica de la donant.
 • Quiròfan i hospitalització ambulatòria.
 • Serveis dels laboratoris d’Andrologia i de FIV.
 • Aïllament dels ovòcits.
 • Processament de la mostra de semen i microinjecció espermàtica (ICSI).
 • Cultiu embrionari i estudi diari d’estat de cada embrió.
 • Incubadora Timelapse.
 • Transferència dels embrions a dia 5 (blastocist).
 • Seguiment del procés fins a la setmana 8 de gestació.
 • Prova d’embaràs.
 • Seguiment mèdic i control ecogràfic amb ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

No inclou:
– El cost de la medicació de la pacient

visita gratuita