Preus

Consulta a continuació els preus base dels nostres tractaments per a pacients espanyols (també pots consultar els preus dels tractaments d’andrologia aquí).
Informa’t aquí de les opcions de finançament.

 

Inseminació Artificial amb semen de la parella (IAC) 780€

Inclou:

 • Orientació, programació i control mèdic del cicle.
 • Atenció telefònica.
 • Estimulació ovàrica
 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.
 • Serveis del laboratori d’Andrologia.
 • Processament de la mostra de semen.
 • Preparació de la mostra de semen per a la inseminació.
 • Seguiment del procés fins a la setmana 8 de gestació.
 • Prova d’embaràs.
 • Suport mèdic i control amb ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

El cost de la medicació no està inclòs en el tractament.


Inseminació Artificial amb semen de donant (IAD) 1.130€

Inclou:

 • Orientació, programació i control mèdic del cicle.
 • Atenció telefònica.
 • Estimulació ovàrica.
 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.
 • Selecció de donant. Serveis del laboratori d’Andrologia.
 • Processament de la mostra de semen.
 • Preparació de la mostra de semen per a la inseminació.
 • Seguiment del procés fins a la setmana 8 de gestació.
 • Prova d’embaràs.
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb ginecòleg especialista en Reproducció Assisitida.

El cost de la medicació no està inclòs en el tractament.

Fecundació In Vitro (FIV) + ICSI 4.900€

Inclòs:

 • Orientació, programació i control mèdic del cicle.
 • Atenció telefònica.
 • Estimulació ovàrica.
 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.
 • Punció ovàrica i visita de control posterior.
 • Quiròfan i hospitalització ambulatòria.
 • Serveis dels laboratoris d’Andrologia i de FIV.
 • Aïllament dels ovòcits.
 • Processament de la mostra de semen i microinjecció espermàtica (ICSI).
 • Cultiu embrionari i estudi diari de l’estat de cada embrió.
 • Transferència dels embrions.
 • Seguiment del procès fins a la setmana 8 de gestació.
 • Prova d’embaràs.
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

El cost de la medicació no està inclòs en el tractament.

Fecundació In Vitro amb semen de donant + ICSI 5.210€

Inclou:

 • Orientació, programació i control mèdico del cicle.
 • Atenció telefònica.
 • Estimulació ovàrica.
 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.
 • Punció ovàrica i visita de control posterior.
 • Quiròfan i hospitalizació ambulatòria.
 • Selecció de donant.
 • Serveis dels laboratoris d’Andrologia.
 • Processamento de la mostra de semen.
 • Aïllament dels ovòcits.
 • Microinjecció espermàtica (ICSI).
 • Cultiu embrionari i estudi diari de l’estat de cada embrió.
 • Transferència dels embrions.
 • Seguiment del procés fins a la setmana 8 de gestació.
 • Prova d’embaràs.
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

El cost de la medicació no està inclòs en el tractament.

Fecundació In Vitro amb ovòcits de donant – Just for transfer (FIV DO) + ICSI 6.995€

Si en el primer cicle de donació d’òvuls no s’aconsegueixen dos blastocists o prova d’embaràs positiva, li oferirem un descompte del 50% en el segon cicle.

Inclou:

 • Orientació, programació i control mèdic del ciclo.
 • Atenció telefònica.
 • Selecció de donant.
 • Asignació de la donant compatible amb la parella.
 • Estimulació ovàrica de la donant i preparació endometrial de la pacient.
 • Punció ovàrica de la donant i visita de control posterior.
 • Quiròfan i hospitalizació ambulatòria.
 • Serveis dels laboratoris d’Andrologia i de FIV.
 • Aïllament dels ovòcits.
 • Processament de la mostra de semen i microinjecció espermàtica (ICSI).
 • Cultiu embrionari i estudi diari de l’estat de cada embrió.
 • Transferència dels embrions.
 • Seguiment de la donant.
 • Seguiment del procés fins a la setmana 8 de gestació.
 • Prova d’embaràs (consulta les nostres taxes d’èxit).
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

No inclou:
– El cost de la medicació de la pacient (s’estima un preu inferior a 50€ en farmàcies espanyoles).
– El cost de la medicació de la donant.

Egg4

Fecundació In Vitro amb ovòcits de donant (EGG4) + ICSI 4.900€

Inclou:

 • Orientació, programació i control mèdic del ciclo.
 • Atenció telefònica.
 • Selecció de donant.
 • Asignació de la donant compatible amb la parella.
 • Estimulació ovàrica de la donant i preparació endometrial de la pacient.
 • Punció ovàrica de la donant (4 ovòcits madurs de qualitat òptima) i visita de control posterior.
 • Quiròfan i hospitalizació ambulatòria.
 • Serveis dels laboratoris d’Andrologia i de FIV.
 • Aïllament dels ovòcits.
 • Processament de la mostra de semen i microinjecció espermàtica (ICSI).
 • Cultiu embrionari i estudi diari de l’estat de cada embrió.
 • Transferència dels embrions.
 • Seguiment de la donant.
 • Seguiment del procés fins a la setmana 8 de gestació.
 • Prova d’embaràs (consulta les nostres taxes d’èxit).
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

No inclou:
– El cost de la medicació de la pacient (s’estima un preu inferior a 50€ en farmàcies espanyoles).
– El cost de la medicació de la donant.

Fecundació In Vitro amb ovòcits i semen de donant (FIV DO) + ICSI 7.305€

Si en el primer cicle de donació d’òvuls no s’aconsegueixen dos blastocists o prova d’embaràs positiva, li oferirem un descompte del 50% en el segon cicle.

Inclou:

 • Orientació, programació i control mèdic del cicle.
 • Atenció telefònica.
 • Selecció de la donant d’òvuls.
 • Assignació de la donant compatible amb la parella.
 • Estimulació ovàrica de la donant i preparació endometrial de la pacient.
 • Punció ovàrica de la donant i visita de control posterior.
 • Quiròfan i hospitalizació ambulatòria.
 • Selecció del donant de semen.
 • Serveis dels laboratoris d’Andrologia i de FIV.
 • Aïllament dels ovòcits.
 • Processament de la mostra de semen i microinjecció espermàtica (ICSI).
 • Cultiu embrionari i estudi diari de l’estat de cada embrió.
 • Transferència dels embrions.
 • Seguiment de la donant.
 • Seguiment del procés fins al a setmana 8 de gestació.
 • Prova d’embaràs.
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

No inclou:
– El cost de la medicació de la pacient (s’estima un preu inferior a 50€ en farmàcies espanyoles).
– El cost de la medicació de la donant.

FIV acumulació + ICSI 3.655€

Des del segon cicle s’abona la meitat dels honoraris del laboratori FIV. el nostre centre acumula embrions.

Inclou:

 • Orientació, programació del cicle.
 • Atenció telefònica.
 • Control mèdic del cicle i preparació endometrial.
 • Estimulació ovàrica.
 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.
 • Punció ovàrica i visita de control posterior.
 • Quiròfan i hospitalizació ambulatòria.
 • Servei del laboratori d’Andrologia i de FIV.
 • Aïllament dels ovòcits.
 • Processament de la mostra de semen i micreoinjecció espermàtica (ICSI).
 • Cultiu embrionari i estudi diari d’estat de cada embrió.
 • Biòpsia embrionària PGT.

El cost de la medicació no està inclós en el tractament.

miniFIV

Mini FIV – cicle natural + ICSI 7.305€

Inclou:

 • Orientació, programació i control mèdic del cicle.
 • Atenció telefònica.
 • Estimulació ovàrica.
 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.
 • Punció ovàrica i visita de control posterior.
 • Quiròfan i hospitalització ambulatòria.
 • Serveis dels laboratoris d’Andrologia i de FIV.
 • Aïllament dels ovòcits.
 • Processament de la mostra de semen i microinjecció espermàtica (ICSI).
 • Cultiu embrionari i estudi diari d’estat de cada embrió.
 • Transferència dels embrions.
 • Seguiment del procés fin a la setmana 8 de gestació.
 • Prova d’embaràs.
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

– El cost de la medicació de la pacient no està inclós en el tractament.
– 33% de descompte en FIV bàsic.

Adopció / donació d’embrions 3.075€

Inclou:

 • Orientació, programació del cicle.
 • Atenció telefònica.
 • Control mèdico del cicle i preparació endometrial.
 • Selecció dels embrions.
 • Manteniment dels embrions assignats al laboratorio FIV.
 • Servei del laboratori de FIV.
 • Desvitrificació dels embrions.
 • Cultiu embrionari i selecció morfològica.
 • Transferència d’embrions.
 • Seguiment del procés fins a la setmana 8 de gestació.
 • Prova d’embaràs (consulta les nostres taxes d’èxit).
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

No inclou:
– El cost de la medicació de la pacient (s’estima un preu inferior a 50€ en farmàcies espanyoles).

Mètode ROPA 5.660€

Inclou:

 • Orientació, programació i control mèdic del cicle.
 • Atenció telefònica.
 • Estimulació ovàrica i preparació endometrial.
 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.
 • Punció ovàrica i visita de control posterior.
 • Quiròfan i hospitalizació ambulatòria.
 • Mostra de semen de donant.
 • Serveis dels laboratoris d’Andrologia i de FIV.
 • Aïllament dels ovòcits.
 • Processament de la mostra de semen i microinjecció espermàtica (ICSI).
 • Cultiu embrionari i estudi diari de l’estat de cada embrió.
 • Transferència dels embrions.
 • Seguiment del procés fins a la setmana 8 de gestació.
 • Prova d’embaràs.
 • Suport mèdic i control ecogràfic amb un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.

El cost de la medicació no està inclós en el tractament.

Vitrifica

Vitrificació d’ovòcits 2.990€

Inclou:

 • Orientació, programació i control mèdic del cicle.
 • Atenció telefònica.
 • Estimulació ovàrica.
 • Controls ecogràfics.
 • Anàlisi de sang i valoració d’un ginecòleg especialista en Reproducció Assistida.
 • Punció ovàrica i visita de control posterior.
 • Quiròfan i clínica.
 • Servei del laboratori de FIV.
 • Vitrificació dels òvuls i 2 anys de manteniment dels òvuls congelats.

– El cost de la medicació no està inclòs.
– Oferim la possibilitat de fraccionar el pagament del tractament en 12 quotes mensuals de 250€

 

Test de compatibilitat genètica (pacient) 700€

El cost del test és unitari (per persona).

Test de compatibilitat genètica (pacient  + donant d’òvuls o semen) 1.050€

Inclou:

 • Test de Compatibilitat Genètica del pacient
 • Test de Compatibilitat Genètica de la donant d’òvuls o del donant de semen
 • Matching: estudi de compatibilitat entre pacient i donant realitzat per un genetista

Sperm FreezeKit 350€ / 550€

 • Servicio de autocongelación de esperma “Sperm Freezekit” (Envío Nacional en España e Italia): 350€
 • Servicio de autocongelación de esperma “Sperm Freezekit” Envío Internacional desde países de la UE a las clínicas de IM en España o Italia: 550€ 

Incluye:

  • Transporte: envío y devolución en países de la UE ( Se comunicará previamente si hay alguna variación en las tarifas del transporte que afecten al precio total del servicio)
  • Desvitrificación y primer año de mantenimiento.
  • IVA

primera-visita