Termes freqüents en un seminograma

En funció del número d’espermatozous que s’observen en un seminograma es poden produir els següents casos, que denominarem amb els termes següents:

 • Normozoospèrmia:
  Normozoospèrmia significa que l’esperma compleix els criteris de normalitat establerts per l’Organització Mundial de la Salut però no descarta que hi pugui haver alteracions en la fertilitat. Veure vídeo.
 • Azoospèrmia:
  Absència d’ espermatozous a l’esperma. Afecta aproximadament el 2% dels homes. Pot ser degut a que no es produeixen espermatozous al testicle o a una obstrucció als conductes de la via seminal que impedeix que arribin a ejacular-se. En aquests casos, a l’Institut Marquès l’home passa a ser estudiat per l’especialista en Andrologia.
 • Oligozoospèrmia:
  Quan la concentració d’espermatozous és menor de 15 milions per mL., o quan a la totalitat de l’ejaculat hi ha menys de 40 milions d’espermatozous. N’hi ha diferents graus. En alguns casos no s’arriba a conèixer la causa, o no té tractament. Pot ser provocada per alteracions a l’espermatogènesi (la formació dels espermatozous al testicle), o per obstrucció a la via seminal. Cal que l’andròleg en faci una valoració. Si no s’aconsegueix millorar es pot recórrer a la tècnica de reproducció assistida adequada segons el test de REM, és a dir, a inseminacions intrauterines o a Fecundació In Vitro.
 • Polizoospèrmia:
  S’anomena així la presència de més de 200 milions d’espermatozous per mL. Podria causar esterilitat perquè aquesta concentració tan alta és capaç de dificultar el moviment progressiu dels espermatozous. En molts casos s’associa a una disminució del volum de l’ejaculat. A la pràctica se soluciona preparant l’esperma per fer inseminacions intrauterines.
 • Astenozoospèrmia:
  És la disminució del número d’espermatozous mòbils. És l’alteració seminal més freqüent. Pot tenir múltiples causes. Quan és moderada o greu a l’Institut Marquès fem un estudi andrològic.
 • Teratozoospèrmia:
  És la presència d’una proporció anormalment elevada d’espermatozous amb una morfologia alterada. S’associa habitualment a alteracions en la qualitat del moviment, i es produeix per anomalies en la formació dels espermatozous.