Instruccions per abans de l’anestèsia

Abans de sotmetre’s a una anestèsia no s’han d’ingerir líquids (ni tan sols aigua) noi sòlids durant les vuit hores prèvies a la intervenció. L’exposició a una anestèsia amb l’estómac ple comporta un risc molt seriós, pel que només s’han de realitzar actes anestèsics en casos d’urgència.

La nit anterior s’ha de sopar, ja que el dejú perllongat no es convenient i augmenta els vòmits postoperatoris, la irritabilitat i la ansietat de la pacient. Per reduir les nervis i la ansietat els especialistes poden recomanar sedants, que ajudaran a alleugerar la por a l’anestèsia.

Al quiròfan s’hi ha d’entrar sense maquillatge i sense laca d’esmalt d’ungles, ja que aquests cosmètics no permeten a l’anestesiòleg veure el color de la pell, una referència important per valorar-lo. També és necessari retirar qualsevol joia o piercing, ja que interfereixen amb els bisturís elèctrics i la pacient pot patir cremades en les zones de contacte amb les joies o metalls.