Cal fer repòs després del transfer?

Sí, convé fer-ne.

Immediatament després que s’hagi portat a terme el transfer, la pacient ha d’estar deu minuts en decúbit supí i amb les cames flexionades a la llitera el temps necessari perquè l’úter es relaxi.

Posteriorment la pacient pot tornar a casa.

Més informació.