Suport psicològic

És el període de transició psicològica i social entre la infància i l’edat adulta.

L’adolescència abasta un període més ampli en el procés de desenvolupament, des dels 10 als 19 anys aproximadament i es refereix no només als canvis físics, sinó també psicològics i socioculturals.

Atès que és una etapa on cohabiten una sèrie de canvis físics, emocionals, socials i en la qual es forja la identitat personal i social, la manca de recursos pròpia d’unadolescent i la interpretació personal i moltes vegades esbiaixada i magnificada dels reptes no aconseguits o de les dificultats a afrontar, pot desencadenar en diversos tipus de trastorns: de la conducta, d’ansietat, de depressió, de la conducta alimentària, d’eliminació, del son, de l’activitat i de l’atenció, així com estrès i fòbies, bàsicament.

Cadascun dels casos haurà de ser tractat de manera personalitzada i alhora atenent en general a l’acceptació de la nova imatge corporal, a ajudar a definir la pròpiaidentitat, fomentar la seguretat i l’autoestima, així com l’assertivitat i el poder prendre decisions segons les pròpies creences, habilitats socials i adquisició d’estratègies d’actuació social, intervenció i intercanvi d’impressions amb els pares i mestres.

També és adequat fomentar bons hàbits quant a alimentació, higiene, son, estudis, i oferir un espai d’expressió dels sentiments, inquietuds, emocions i preocupacions.

També serà important reforçar positivament determinats canvis i conductes.

Per això, comptem amb la col.laboració del Centre ITAE, on els oferim un servei de psicologia destinat a tractar els problemes derivats d’aquesta etapa al mateix temps que donarem pautes perquè els pares mantinguin una actitud positiva i constructiva envers els seus fills.