Instruccions per després de l’anestèsia

Per tornar a casa després d’una sedació, és important anar acompanyada per una persona de confiança. Un cop a casa, s’han de prendre aliments en quantitats petites, suaus i freqüentment fins el dia següent; fer repòs les primeres dotze hores, no conduir cap vehicle ni utilitzar maquinària perillosa fins 24 hores després, no ingerir begudes alcohòliques fins passades 24 hores i davant de qualsevol imprevist o anomalia, posar-se en contacte el més aviat possible amb el metge.