El tractament de les malalties de transimissió sexual (MTS)

Mai s’ha de recórrer a l’automedicació:

  • S’ha d’arribar a un diagnòstic precís, perquè es pot contreure més d’una MTS a la vegada.
  • Cal tractar les MTS adequadament per evitar les complicacions greus. Un mal tractament pot deixar seqüeles irreparables.
  • Cal identificar i tractar tots els contactes sexuals posteriors.
  • Cal posar en marxa les mesures higièniques necessàries per evitar la propagació d’aquestes malalties i per evitar el contagi a d’altres persones de la família.
  • Cal evitar que les dones embarassades encomanin el fetus a través de la placenta o en el moment del part. Aquestes infeccions poden tenir conseqüències molt greus en el nounat.