La sedació

La sedació és l’administració de fàrmacs tranquil·litzants per via endovenosa. Mitjançant la sedació la pacient no perd totalment la consciència, es queda relaxada, sense ansietat i somnolent. A ginecologia la sedació es fa servir només en intervencions mitjanes, és a dir, per lesions que produeixen un dolor lleu. No obstant això, la combinació d’anestèsia local i sedació amplia la possibilitat d’intervencions amb un bon resultat i més comoditat per la pacient.