Procés de Microinjecció espermàtica o ICSI

Què és la microinjecció espermàtica o ICSI?

La microinjecció intracitoplasmàtica d’espermatozous consisteix en la introducció d’un espermatozou al citoplasma de l’òvul mitjançant una microagulla.

Proceso_de_ICSI

En quins pacients està indicada la ICSI?

Es pot portar a terme la microinjecció a tots els òvuls recuperats?

INo. La ICSI només es pot fer en òvuls madurs, és a dir, quan estan al moment òptim per ser fecundats. Això suposa només una part del total dels oòcits recuperats en un cicle.

Amb la ICSI es fecunden tots els oòcits?

DLa taxa de fecundació amb la ICSI és aproximadament del 70%.

La ICSI pot causar alteracions als embrions?

No, tot i que quan la persona que realitza la tècnica no té experiència pot disminuir la taxa de fecundació o produir-se una disminució de la qualitat embrionària.

Es té les mateixes possibilitats d’èxit amb els embrions obtinguts després de la ICSI que amb els de la FIV convencional?

Sí, sempre i quan la qualitat dels embrions sigui equiparable.

Si hi ha una alteració espermàtica greu es pot procedir directament a la Fecundació In Vitro amb ICSI?

En els casos de factor masculí greu, abans de portar a terme la Fecundació In Vitro amb microinjecció espermàtica cal realitzar l’estudi de la meiosi testicular per descartar anomalies genètiques als espermatozous que poden impossibilitar l’assoliment d’un embaràs, o de causar anomalies embrionàries. En alguns casos, si hi ha un número suficient de cèl·lules d’espermatogènesi aquest estudi es pot fer en esperma.