Les proves de la Unitat de Patologia Cervical

Quines proves es fan a la Unitat de Patologia Cervical?

Quan es diagnostica una lesió precancerosa cervical (displàsica cervical o CIN) a una pacient, s’ha de realitzar una colposcòpia o microcolposcòpia, que són dos sistemes òptics que ens permeten visualitzar el coll de l’úter amb molta precisió per trobar les lesions que han causat la displàsia. Quan es localitzen, es fa una biòpsia de la zona afectada. El resultat de la biòpsia ens confirmarà el tipus de lesió de la pacient i el seu grau de gravetat.

És dolorosa la biòpsia de cèrvix?

No, es fa a la mateixa consulta, i molt ocasionalment cal utilitzar anestèsia local.