La mamografia digital

Quins avantatges ofereix la mamografia digital?

Els mamògrafs digitals no milloren la capacitat diagnòstica si els comparem amb la mamografia convencional, però faciliten l’emmagatzemament de les imatges i el transport, ja que es poden enviar d’un centre hospitalari a un altre via internet.