Hi ha fàrmacs que hi afectin?

Hi ha fàrmacs que afectin negativament la qualitat de l’esperma?

Hi ha molts fàrmacs que poden afectar la fertilitat. És fonamental fer una història clínica acurada del pacient i preguntar-li sobre les medicacions que ha pres. D’entre els fàrmacs més lesius per la funció reproductora hi trobem la quimioteràpia. És molt important saber si el pacient ha rebut mai quimioteràpia, i per quant temps.

D’altres fàrmacs que poden afectar la fertilitat són: immunosupressors, antidepressius, antiepilèptics, antimetabòlits, neurolèptics, hormones, i alguns antibiòtics.

httpinstitutomarques.comreproduccion asistidala infertilidad masculinacausas y antecedentesafectan los medicamentos