Què és la menopausa?

La menopausa és quan té fi la menstruació, i per tant significa la pèrdua de la capacitat reproductiva. Està precedida de menstruacions irregulars i d’alteracions en la durada i la quantitat de la menstruació. La menopausa es considera quan la dona porta 12 mesos sense menstruar i es comprova que no està embarassada ni existeix cap altra causa que justifiqui l’amenorrea, o bé quan porta 6 mesos sense menstruar amb simptomatologia important ( sufocacions, insomni, canvis de caràcter….).

Quan arriba la menopausa els ovaris aturen la seva funció, que és la producció d’estrògens i de progesterona. Consegüentment, a la menopausa existeix un dèficit d’estrògens i de gestàgens. La menopausa apareix generalment entre els 45-55 anys, i a Espanya l’edat mitja és als 51 anys.

Quan la menstruació desapareix abans dels 40 anys es considera una menopausa precoç, que comporta els següents inconvenients: un risc major d’osteoporosi, sufocacions, sudoració, envelliment accelerat de la pell i atròfia genital precoç.

Si la menstruació persisteix més enllà dels 55 anys es considera menopausa tardana, i s’acompanya d’un risc major de càncer de mama i d’endometri.

www.institutomarques.commenopausia.html