La píndola avortiva

Què és la contragestació o píndola avortiva?

Un tractament que, administrat abans dels 50 dies des de l’última menstruació produeix un avortament precoç. No està comercialitzat al nostre país. La seva eficàcia és del 80 al 90%.