1 dia després de FIV

Què s’observa al dia següent de la fecundació?

Després de 17-20h. de la inseminació s’observen els ovòcits amb el moicroscopi invertit 400x augments per detectar si s’ha produït o no fecundació. Un ovòcit fecundat és el que presenta dos pronuclis, corresponents als codis genètics femení i masculí.

Podem trobar-nos amb ovòcits fecundats correctament, ovòcits no fecundats i ovòcits fecundats de forma anòmala.

ovocito en dos pronucleos

Pot apreciar-se si hi ha anomalies en la fecundació?

En aquest moment es poden detectar les fecundacions anòmales, per exemple que hagin entrat dos espermatozous i que hi hagi triple codi genètic.

És important detectar les fecundacions anòmales ja que aquests ovòcits es podrien dividir correctament i donar lloc a embrions morfològicament normals però genèticament anòmals que en cap cas han de ser transferits.

Es fecunden tots els ovòcits inseminats in Vitro?

No. En condicions normals, amb espermatozous procedents d’ejaculat, la taxa de fecundació en FIV i en FIV-ICSI ronda el 70%.

El primer cicle de FIV d’una parella és diagnòstic i permet observar la fertilitat de cada parella. Ens podem trobar amb taxes de fecundació baixes (5-20%) o fins i tot un error total en la fecundació.

Les anomalies cromosòmiques a l’embrió són més freqüents en FIV que en la reproducció natural?

No. Tot i que la mitjana d’edat de les pacients que es a una FIV per tenir el primer fill és superior a la població en general i, per tant, el risc d’anomalies és l’embrió és més elevat, a la pràctica no s’observen taxes més elevades d’anomalies genètiques en els nens nascuts després d’una FIV.

Tampoc el procés de FIV-ICSI comporta en sí mateix un risc més elevat d’anomalies genètiques, amb l’excepció d’aquelles que serien atribuïbles al semen que aporta l’home.