L’esterilitat

Quan es parla d’esterilitat?

Es considera que una parella pot tenir problemes d’esterilitat quan després d’un any de mantenir relacions sexuals sense protecció no aconsegueix un embaràs.

Tot i que col·loquialment esterilitat i infertilitat s’utilitzen indistintament, són dos termes diferents. L’esterilitat és la incapacitat d’aconseguir quedar-se embarassada. La infertilitat és la incapacitat d’aconseguir tirar endavant un embaràs, com passa en els casos dels avortaments de repetició.

Per què augmenta l’esterilitat?

Al nostre país l’esterilitat afecta un 15% de les parelles en edat reproductiva. De tots aquests casos, es considera que en un terç la causa és masculina, en un altre terç la causa és femenina, i en el terç que queda l’esterilitat està causada per ambdós membres de la parella.

httpwww.institutomarques.comesterilidad.html