El gangli sentinella

Què és el gangli sentinella?

El gangli sentinella és el primer gangli on va a drenar un tumor mamari. Generalment està situat a l’axil·la o a la cadena mamària interna (al costat de l’estern). Quan fem l’estudi del gangli sentinella podem saber si un tumor mamari s’ha estès cap a l’aixella.

Com es localitza el gangli sentinella?

Es localitza mitjançant un líquid marcat amb isòtops (Tecneci 99) que s’injecta al voltant o dins del tumor. Posteriorment es fa una gammagrafia per localitzar-lo amb precisió. Al dia següent s’extirpa el tumor i el gangli sentinella, i immediatament es fa un estudi del gangli per citologia. Posteriorment es fan d’altres estudis del gangli sentinella.

Quins avantatges té l’estudi del gangli sentinella?

L’estudi del gangli sentinella evita l’extirpació de tots els ganglis, i per tant els seus efectes secundaris, com l’edema del braç, la disminució de les defenses, i grans cicatrius. En termes generals, l’estudi del gangli sentinella permet evitar un 70% de les extirpacions dels ganglis.

Es pot fer sempre?

Dependrà del tipus de tumor, la mida, i l’estat previ dels ganglis limfàtics.

Quins riscs té l’estudi del gangli sentinella?

A nivell mundial s’accepta un 4-5% de falsos negatius dels estudis del gangli sentinella (per extirpació d’un gangli que no és el sentinella, i/o per micrometàstasis no diagnosticades), amb la possibilitat d’una recidiva local al cap d’un temps.