Laboratori d’Andrologia

El laboratori d’Andrologia compta amb dues sales d’obtenció annexes al Laboratori, que permeten que el pacient lliuri directament la mostra a l’equip de biologia. A més, acull les instal•lacions del nostre banc de semen.