Laboratori d’Andrologia

El laboratori d’Andrologia compta amb dues sales d’obtenció annexes al Laboratori, que permeten que el pacient lliuri directament la mostra a l’equip de biologia.