Unitat d’Adolescència

L’adolescència comporta una sèrie de canvis físics i psicològics importants que han d’abordar-se a temps. Però no sempre la família sap com ajudar a aquesta jove sovint desorientada per causa del seu propi desenvolupament. Confiï en els especialistes de la nostra Unitat d’Adolescència i deixi que ens ocupem de la salut de la seva filla.

La visita inclou informació ginecològica, avaluació psicològica pel que fa a possibles conductes de risc, hàbits sexuals, pautes alimentàries, assessorament sobre anticoncepció si es desitja i en cas necessari les tres dosis de la vacuna contra el càncer de cèrvix.

Suport psicològic i psiquiàtric

És el període de transició psicològica i social entre la infantesa i l’edat adulta.

L’adolescència abraça un període més ampli en el procés de desenvolupament, des dels 10 als 19 anys aproximadament i es refereix no només als canvis físics, sinó també psicològics i socioculturals.

És una etapa marcada per una sèrie de canvis físics, emocionals, socials i en la qual es forja la identitat personal i social. Per això la manca de recursos pròpia d’un adolescent i la interpretació personal i moltes vegades esbiaixada i magnificada dels reptes no aconseguits o de les dificultats que cal afrontar pot desencadenar trastorns de la conducta, d’ansietat o depressió, de la conducta alimentària, de supressió del son, de l’activitat i de l’atenció, així com estrès i fòbies.

www.institutomarques.comadolescencia.html

Cadascun dels casos haurà de ser tractat de manera personalitzada i caldrà posar atenció a l’acceptació de la nova imatge corporal, a ajudar a definir la pròpia identitat, fomentar la seguretat i l’autoestima, així com l’assertivitat i el poder prendre decisions segons les pròpies creences, habilitats socials i adquisició d’estratègies d’actuació social, intervenció i intercanvi d’impressions amb els pares i mestres.

També és adequat fomentar i reforçar positivament bons hàbits d’alimentació, higiene, son, estudis, i oferir un espai d’expressió dels sentiments, inquietuds, emocions i preocupacions.

Informi’s al tel. 93-219 76 96.