Com treballen els nostres biòlegs?

Al laboratori de Reproducció Assistida el nostre petit pacient és l’embrió, i tot el nostre treball està orientat a protegir-lo, donada la seva alta sensibilitat davant les variacions de llum i condicions atmosfèriques.

Per això, els nostres biòlegs treballen pràcticament a les fosques, i no utilitzen cosmètics ni perfums per a no desprendre composts volàtils orgànics que podrien afectar els embrions. A més, per minimitzar la possible entrada de partícules contaminants, tampoc poden portar joies ni tan sols rellotge, utilitzen un uniforme acabat de rentar cada vegada que entren al laboratori, protegeixen sempre els seus cabells amb una gorra, es posen un calçat especialment higienitzat i abans d’entrar trepitgen unes catifes adherents la funció de les quals és retenir possibles partícules contaminants i evitar que aquestes arribin a la zona de treball.

Però les garanties de seguretat al laboratori de Reproducció Assistida no es redueixen únicament a les condicions ambientals. Mantenir el control de la informació en tots els processos és vital, i per això, els biòlegs treballen sempre en parelles, de manera que un actua com a controller de l’altre, validant el procediment que realitza el company i garantint així que tots els processos s’inicien i finalitzen segons els objectius previstos.

I com els embrions no entenen d’horaris ni de dies festius, el nostre laboratori és obert cada dia de l’any, per tal que en tot moment els nostres pacients estiguin tranquils sabent que aquests es troben en un lloc segur, tot esperant ser transferits a l’úter matern.