L’ejaculació precoç

Què és l’ejaculació precoç?

L’ejaculació precoç és una ejaculació que s’esdevé massa aviat, generalment abans, durant o poc després de la penetració. El problema és freqüent entre adolescents i es pot intensificar si es té el sentiment que la relació sexual és pecaminosa. La por a allò que és desconegut, a provocar un embaràs o a contraure una malaltia de transmissió sexual, així com l’ansietat respecte a la capacitat per portar a terme la relació sexual, poden ser factors contribuents. Poden persistir preocupacions del mateix tipus durant l’etapa adulta i àdhuc augmentar quan hi ha problemes en una relació. Tot i que l’ejaculació precoç no acostuma a tenir una causa física, hi poden estar implicats la inflamació de la pròstata o un trastorn del sistema nerviós.

L’ejaculació precoç pot representar un problema significatiu per les parelles. Si l’home ejacula abans que la seva parella arribi a l’orgasme aquesta es pot sentir insatisfeta, i en moltes dones es crea un ressentiment.

Hi ha tractament per l’ejaculació precoç?httpwww.institutomarques.comeyaculacion-precoz.html

El terapeuta explica els mecanismes de l’ejaculació precoç, tranquil·litza el pacient i dóna consells d’aplicació senzilla. Mitjançant la tècnica de parada-arrencada, l’home aprèn a tolerar nivells alts d’excitació sense ejacular. Aquesta tècnica senzilla implica l’estimulació del penis, manualment o a través de la relació sexual, fins que l’home nota que l’ejaculació és imminent si l’estimulació no s’atura. L’home avisa aleshores la parella que cessi l’estimulació, que es reprèn 20 o 30 segons més tard. La parella assaja aquesta tècnica al principi amb estimulació manual, i més endavant durant la relació sexual. Amb pràctica, més del 95% dels homes aprèn a controlar l’ejaculació durant 5 a 10 minuts, i fins i tot més. La tècnica ajuda també a reduir l’ansietat, factor que sovint agreuja el problema. Per alguns homes l’ús del preservatiu ajuda a retardar l’ejaculació.

En ocasions l’ejaculació precoç està causada per problemes psicològics més greus, pels quals es considera que el tractament adequat i útil és la psicoteràpia. Quan la teràpia conductista, com la tècnica de parada-arrencada, no sembla adequada o el pacient la rebutja, o bé quan no funciona, es pot optar pels fàrmacs que es coneixen com inhibidors selectius de la recaptació de serotonina (com la fluoxetina, paroxetina o sertralina), que actuen augmentant la serotonina. Es poden prendre cada dia, o una hora abans de la relació sexual.

Què és l’ejaculació retardada?

L’ejaculació retardada s’esdevé quan l’erecció es manté però l’ejaculació es retarda un període perllongat.

L’ejaculació retardada és poc freqüent. Tot i així, a mesura que els homes envelleixen triguen més a arribar a l’orgasme. Fàrmacs como la tioridazina, la mesoridazina i alguns hipotensors poden alterar l’ejaculació. Pot ser també un efecte secundari d’alguns fàrmacs antidepressius, com els inhibidors selectius de la recaptació de serotonina. La diabetis pot causar aquest trastorn. Les causes psicològiques poden incloure la por a la penetració vaginal o a ejacular en presència de la parella.

Com es pot tractar l’ejaculació retardada?

El tractament inclou teràpia conductual per reduir l’ansietat i aprendre tècniques per controlar el temps d’ejaculació. La parella femenina estimula primer l’home a ejacular fora de la vagina, després als llavis vaginals, i finalment dins de la vagina. Si aquesta tècnica falla, es pot recórrer a d’altres formes de psicoteràpia.