La anestèsia

Les proves necessàries

Les proves bàsiques a tenir quan anem a la visita de l’anestesista són: una anàlisi completa que inclogui proves de coagulació, una radiografia de tòrax i un electrocardiograma. Segons les malalties prèvies, el tipus d’intervenció i l’edat de la pacient l’anestesista podrà sol·licitar d’altres proves complementàries.