El quist mamari

Què s’ha de fer quan es troba un quist mamari?

Els quists de mama són freqüents, i es diagnostiquen fàcilment amb l’ecografia. Si són únics, grans i dolorosos es poden puncionar sota control ecogràfic i es pot aspirar el seu contingut per col·lapsar-los. El líquid que s’obté s’analitza al Laboratori de Citologia per descartar la presència de cèl·lules atípiques. Posteriorment s’hi pot injectar aire i fer una mamografia (Pneumoquistografia) per descartar la presència de proliferacions en el seu interior.

Quan no molesten i la imatge radiològica és benigna no cal fer cap tractament.