La píndola del dia després

Què és la píndola del dia després?

També coneguda com intercepció postcoital, és un tractament indicat com a mètode contraceptiu ocasional.

No és un avortiu com la contragestació o ‘píndola avortiva’, ja que La seva administració durant l’embaràs no intercepta la gestació.

El seu ús reiterat ocasiona alteracions del cicle menstrual i la seva eficàcia és menor a la d’un mètode anticonceptiu fet servir de manera regular, de manera que es recomana el seu exclusivament com a sistema d’emergència. L’efectivitat d’aquest mètode supera el 85%. En cas de fracàs de la intercepció postcoital amb el resultat d’un embaràs, els estudis epidemiològics no han demostrat efectes en el fetus.

Com s’ha de prendre la píndola del dia després?

  • S’ha de prendre un comprimit el més aviat possible. Durant les primeres 24 hores la seva eficàcia és màxima, podent-se prendre fins a 72 hores després de la relació sexual no protegida.
  • Requereix recepta mèdica.
  • Si es produeix vòmit durant les 3 hores següents al moment de prendre-la s’ha de prendre la píndola de nou.
  • Pot prendre’s en qualsevol moment del cicle menstrual.
  • Pot repetir-se diverses vegades durant el cicle.
  • Després de prendre-la es recomana l’ús d’un mètode barrera durant el cicle en curs.
  • El seu ús no està contraindicat amb la continuació de l’anticoncepció hormonal regular.
  • En cas de lactància no està contraindicat.