Displàsia

Quan la citologia indiqui una displàsia (o canvis degeneratius de les cèl·lules) hem de confirmar el diagnòstic amb l’estudi histològic, i per això cal fer la biòpsia al lloc precís, per evitar diagnòstics falsament negatius. Per tant, es farà una microcolposcòpia a la pacient per tal de visualitzar amb exactitud el coll uterí i poder determinar la zona a biopsiar.