La utilitat de la mamografia

La mamografia és el millor mètode pel diagnòstic del càncer de mama, perquè permet diagnosticar lesions inferiors a un centímetre i un o dos anys abans que no siguin palpables.
La mamografia ha d’anar acompanyada sempre de l’exploració clínica del pit per part d’un especialista, perquè hi ha tumors malignes que no hi apareixen, com els carcinomes inflamatoris, en els quals inicialment només està afectada la pell.
Considerem de gran importància que el mamògraf sigui d’alta definició i que sigui un radiòleg especialista qui valori la mamografia, perquè la capacitat de diagnòstic depèn molt d’aquests dos factors.