Mastopatia fibroquística

Què és la mastopatia fibroquística?

Consisteix en canvis de tipus benigne al teixit mamari que cursen amb alteracions de la consistència de la mama, dolor cíclic i formació de fibrosis i quists. Aquests canvis estan causats per una resposta excessiva del teixit mamari a les hormones, els estrògens i la progesterona. És per això que la mastopatia millora generalment després de la menopausa. Els casos de mastopaties lleus es consideren una variant de la normalitat per la seva alta freqüència a la població general.

Els quists que apareixen a la mastopatia fibroquística són sempre benignes. Quan són petits i no molesten només cal controlar-los, perquè si es buiden tendeixen a reproduir-se.

La mastopatia fibroquística augmenta el risc de càncer de mama?

No n’augmenta el risc, però al ser una mama molt més densa dificulta l’exploració clínica i radiològica de cara al diagnòstic del càncer.