El preservatiu

Què és un mètode barrera?

És el que impedeixi l’accés dels espermatozoides al canal cervical. El més utilitzat és el preservatiu. El seu ús s’ha incrementat en aquelles àrees on les malalties de transmissió sexual són molt acusades, ja que l’ús de qualsevol sistema barrera disminueix la freqüència d’aquestes malalties.

És eficaç el preservatiu?

La seva eficàcia i la taxa de lliscament i trencaments varien molt en funció del seu bon ús

  • Taxa d’error del 2-12% en el primer any.
  • Taxa de trencaments del 0.8-13.7%.
  • Taxa de lliscament del 0.3-6.5%

Quan al bon ús del preservatiu se li uneix un espermicida, la taxa de fallada anual és del 0 · 5%, la més baixa aconseguida amb la contracepció.

Com s’ha d’utilitzar el preservatiu per assegurar la seva eficàcia?

  • Usar un nou condó en cada coit.
  • Manipular-lo amb cura.
  • Col·locar-lo quan el penis estigui erecte i abans de qualsevol contacte genital amb la parella.
  • Assegurar-se que no queda aire atrapat a la punta.
  • Assegurar una correcta lubricació.
  • Utilitza només lubricants derivats de l’aigua com la glicerina (no oliosos com la vaselina).
  • Mantenir el condó contra la base en la retirada mentre el penis encara està erecte.

Es pot optar per fer una intercepció postcoital o les ‘pastilles del dia després’. Per a això cal posar-se en contacte amb el ginecòleg.

Què són els espermicides?

Els espermicides són uns productes químics que aplicats en fons de vagina com a mínim 8 o 10 minuts abans del coit produeixen una acció directament lesiva sobre els espermatozoides. Tot i que com a preparat protegeixen enfront de les malalties de transmissió sexual, el seu ús freqüent produeix úlceres i irritacions que augmentarien el risc de malaltia de transmissió sexual. Del 3 al 21% de les dones que els utilitzen com a sistema anticonceptiu durant un any es van quedar embarassades.