Virus del papiloma humà 

httpwww.institutomarques.comvirus-papiloma-humano-vph.html

S’ha pogut comprovar que el Virus del Papiloma Humà està directament relacionat amb la neoplàsia de coll uterí, i també amb les lesions precanceroses o incipients. Aquestes darreres són les que ens interessa diagnosticar per poder assolir una curació definitiva.

Així doncs, quant al diagnòstic citològic, el diagnòstic de VPH és equiparable al diagnòstic de displàsia lleu. Això vol dir que si observem canvis a les cèl·lules causats per aquest virus farem el diagnòstic de lesió intraepitelial de grau baix, encara que no observem atípia cèl·lular com a tal.