Unitat d’oncologia

Què fa la Unitat d’Oncologia?

La Unitat d’Oncologia està formada per metges d’especialitats diferents que es reuneixen en sessions clíniques per decidir les millors opcions de tractament per les pacients diagnosticades de càncer. A la unitat de l’Institut Marquès hi ha ginecòlegs, cirurgians oncològics, oncòlegs, radioterapeutes i radiòlegs, que discuteixen conjuntament tots els casos diagnosticats de càncer de mama i càncer genital.

Com es pot prevenir el càncer genital?

És difícil donar un consell únic ja que la medicina encara desconeix les causes que provoquen la majoria de casos de càncer. No obstant això, el diagnòstic precoç afavoreix la curació tant del càncer de cèrvix com del d’endometri o d’ovari, que són els més freqüents de l’aparell genital femení. És per això que recomanem visites periòdiques al ginecòleg per aconseguir aquest diagnòstic precoç.

Suport psicològic i psiquiàtric

Ser portador d’un càncer té un impacte emocional y diverses repercussions per la persona a diferents nivells:

  • Canvis en el projecte de vida de manera inesperada
  • Sensació d’incapacitat
  • Deteriorament corporal i mutilació
  • Indefensa i incertesa
  • Por a morir

Tots aquests factors generen una inestabilitat emocional durant tot el procés de la malaltia i una amenaça contant per la integritat física, familiar, social, laboral i econòmica.

A més a més, en la dona el càncer té un impacte a nivell d’autoconcepte: alteracions en la funció reproductora, alteracions en la pròpia imatge, no sentir-se atractiva i desitjable, i alteracions en les relacions íntimes i de parella que repercuteixen negativament en la seva autoestima.

Per tot això, l’Institut Marquès posa a la seva disposició un equip de psicòlegs especialitzats que podran ajudar-la a abordar aquest procés i acompanyar-la en tot moment, per ajudar a acceptar el diagnòstic i el tractament, disminuir els sentiments d’alineació, clarificar informacions i percepcions errònies i fomentar la sensació de control.